11 Tips voor gemeenten ter ondersteuning van mantelzorgers van mensen met psychische klachten in coronatijd

Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij. Gemeenten, steunpunten mantelzorg en andere organisaties in het sociaal domein kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van deze mantelzorgers-ggz. Op basis van wetenschappelijke, praktijkgerichte en ervaringskennis ontwikkelden het Trimbos-instituut, Ypsilon, Labyrint In Perspectief, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Mantelzorg NL en Movisie deze 11 tips voor gemeenten. Hiermee kunnen zij de druk in families verminderen en ervoor zorgen dat deze mantelzorgers overeind blijven.

Zie ook: 10 Tips voor mantelzorgers van mensen met psychische klachten in Coronatijd

 

Pagina's

9

Jaar

SKU af1770
Category Campagnemateriaal