De Rookvrije Generatie en gemeentelijk tabaksbeleid

januari 2020

Steeds meer gemeenten zullen de komende jaren activiteiten ondernemen in het kader van de Rookvrije Generatie (RVG). Zij worden hierbij gestimuleerd door het Nationaal Preventieakkoord.

In dit rapport geven we als eerste een overzicht van de werkzame elementen van gemeentelijk tabaksbeleid. Wij hebben in kaart gebracht welke werkzame elementen bekend zijn en over welke elementen nog minder bekend is.

Daarnaast beschrijven we de interviews die we hebben afgenomen onder lokale beleidsmakers, GGD-medewerkers en vertegenwoordigers van landelijke organisaties. In die interviews hebben we onderzocht of gemeenten en GGD’en behoefte hebben aan een instrument om de maatschappelijke kosten en baten van tabaksontmoedigingsmaatregelen op lokaal niveau weer te geven. Een dergelijk instrument bestaat al voor landelijke beleid, maar nog niet voor lokaal beleid.

Aan de hand van deze resultaten, zouden we het instrument voor landelijke beleid kunnen doorontwikkelen naar een instrument voor lokale beleidsmakers.

Dit rapport is gemaakt in opdracht van ZonMW. Heb je vragen over dit rapport? Neem dan contact op met Jeroen Bommelé.

 

Auteur J. Bommelé, B. Hipple Walters, B. Wijnen, M. Willemsen
Auteur

, , ,

Pagina's

54

Jaar

SKU af1738
Category Rapporten