Verkenning toekomstscenario’s medische heroïnebehandeling Nijmegen

Sinds 2011 kent de gemeente Nijmegen een unit voor Medische Heroïne Behandeling (MHB), dit in navolging van effectief gebleken experimenten elders in het land. Uit eerder landelijk onderzoek blijkt dat de effecten van deelname aan het programma in het algemeen positief zijn. In 2018 zijn er landelijk zeventien units voor Medische Heroïne Behandeling in zestien steden. In totaal zijn er 642 behandelplaatsen.

Overall neemt het aantal chronisch opiaatverslaafden in Nederland al jaren gestaag af: de gemiddelde leeftijd neemt toe, er is nauwelijks nieuwe aanwas en ook weinig uitstroom. Behandeling met medische heroïne is beperkt tot een zeer kleine deelgroep van langdurig chronisch verslaafden met multiple problemen bij wie andere behandelmethoden zijn geprobeerd, maar niet aanslaan. De heroïnebehandeling wordt ingezet als ‘laatste therapeutische optie’.

De gemeente Nijmegen verzocht het Trimbos-instituut een onderzoek uit te voeren dat de pro’s en contra’s van de Medische Heroïne Behandeling in de huidige opzet voor nu en voor de toekomst tegen elkaar afzet.

Auteur A. van Wamel, M. Planije, A. Lempens
Auteur

, ,

Pagina's

38

Jaar

SKU af1676
Category Rapporten