Opbouw ambulante GGZ

Afspraken over de opbouw van ambulante zorg in de zorginkoop en -verkoop voor 2018 (quickscan)

Medio 2017 hebben het ministerie van VWS, brancheorganisaties en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt om wachttijden in de GGZ terug te dringen. Een van deze afspraken was dat GGZ-instellingen plannen zouden opstellen voor ambulante zorgopbouw en dat verzekeraars goede plannen zouden financieren. Het Trimbos-instituut heeft onderzocht hoe de landelijke afspraak heeft doorgewerkt in de bekostigingsafspraken tussen aanbieders en verzekeraars voor 2018.

De meeste geïntegreerde GGZ-aanbieders en de vier grootste verzekeraars zijn in februari en maart 2018 geïnterviewd. Uit de interviews blijkt dat ruim 20% van de aanbieders een aanvullend plan voor ambulante opbouw heeft ingediend bij verzekeraars. De onderhandelingen daarover zijn soms nog gaande. De plannen gingen in de regel niet over intensivering van de ambulante zorg, maar over uitbreiding van lichtere, kortdurende ambulante zorgvormen, crisiszorg en grotere efficiëntie.

 

Auteur H. Kroon, A. Knispel. L. Hulsbosch
Auteur

,

Pagina's

24

SKU af1610
Category Rapporten