Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg

Deelpublicatie Monitor Woonvormen Dementie (2017)

Deze deelrapportage van de Monitor Woonvormen Dementie gaat over de thema’s leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking. In het hoofdstuk over teamsamenwerking komt ook visie aan de orde.

Waar de verpleeghuiszorg voorheen hiërarchischer en meer vanuit het organisatiebelang werd aangestuurd, is nu steeds meer vraag naar een ‘nieuw’ soort leiderschap waarin betrokkenheid, persoonsgerichte zorg en aanpassingsvermogen centraal staan. Ook de opkomst van zelfsturende teams vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap, waarbij de organisatie horizontaler geregeld is en gericht is op empowerment, ondersteuning en betrokkenheid.

Over leiderschap

In deze uitgave beantwoorden wij de volgende vragen op het gebied van leiderschap:

 • Wie zijn de leidinggevenden in de woonvoorzieningen en welke competenties zijn van belang?
 • Hoe geven leidinggevenden leiding?
 • Hoe hangt leiderschap samen met de ervaringen van verzorgenden, familie en bewoners?

Over zelfsturing

Daarnaast geeft deze publicatie antwoord op diverse vragen betreffende aan- en zelfsturing:

 • Hoe is de aansturing in de woonvoorzieningen geregeld?
 • Verschillen zelfsturende teams van niet-zelfsturende teams?
 • Welke verschillen zien we tussen woonvoorzieningen waar zelfsturend en nietzelfsturend wordt gewerkt?

Over samenwerking

Tot slot beantwoorden we een reeks vragen op het gebied van teamsamenwerking:

 • Wie zijn de teams?
 • Hoe ervaren verzorgenden de teamsamenwerking?
 • Hoe hangt teamsamenwerking samen met de ervaringen van verzorgenden, familie en bewoners?
 • Hoe staat het met de visie in de verpleeghuiszorg?
 • Hoe hangt eenduidigheid in visie samen met de ervaringen van verzorgenden?

Monitor Woonvormen Dementie

Andere deelpublicaties zijn:

 1. Informele zorg
 2. Onbegrepen gedrag

Over de Monitor Woonvormen Dementie

De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 iedere 2 tot 3 jaar uitgevoerd, in 2016-2017 onder 49 woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen met dementie. 

Lees meer

Doe mee en krijg inzicht in uw dementiezorg

Door deel te nemen aan de Monitor Woonvormen Dementie, krijgt u beter inzicht in de kwaliteit van uw dementiezorg en mogelijke manieren om uw zorg voor ouderen met dementie te verbeteren. 

Zo doet u mee

Auteur C. Heijkants, M. Prins, B. Willemse
Auteur

, ,

Pagina's

50

SKU af1595
Category Rapporten