THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2016-2017

Dit rapport beschrijft de resultaten van het achttiende jaarlijks onderzoek naar de sterkte van cannabisproducten zoals die in Nederlandse coffeeshops te koop worden aangeboden. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS. At random zijn 50 Nederlandse coffeeshops geselecteerd uit de meest recente lijst van gedoogde coffeeshops. Ten behoeve van het onderzoek zijn 63 monsters nederwiet (meest populaire variant), 56 monsters buitenlandse hasj, 10 monsters wiet van buitenlandse herkomst en 21 monsters hasj bereid uit nederwiet aangekocht. Ook werden 50 wietmonsters aangekocht die door de medewerkers van de coffeeshops werden aangemerkt als het “meest sterk”.

Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was dit jaar 16,9% (meting 2016/2017) ten opzichte van 16,1% in de meting van vorig jaar (2015/2016), maar dit verschil is niet significant. Het gemiddelde percentage THC in nederwiet zoals gemeten in dit onderzoek is dus het afgelopen jaar gelijk gebleven. Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet (Pijlman e.a., 2005). In de daaropvolgende jaren was, tot 2013, sprake van een geleidelijke daling, sinds 2013 is weer een stijging waarneembaar (13,5% in 2013 vs 16,9% in 2017). Dat geldt voor de meest populaire variant, dus de soort die in de coffeeshop het meest wordt verkocht.

Auteur S. Rigter, R. Niesink
Auteur

,

Pagina's

60

Jaar

SKU af1560
Category Rapporten