Strategische Verkenning: Communicatie naar jongeren in het kader van tabaksontmoediging

Het doel van deze strategische verkenning is om op basis van wetenschappelijk literatuur te beschrijven op welke manieren jongeren in het kader van voorlichting over gezondheidsrisico´s en de preventie van roken het meest effectief bereikt kunnen worden. We hebben hierbij speciale aandacht voor laagopgeleide jongeren. Daarnaast bespreken we een aantal strategieën die mogelijk effectief zijn, maar nog niet uitgebreid zijn onderzocht onder jongeren of binnen tabaksontmoedigende context.

De opzet en de onderwerpen in deze strategische verkenning zijn gebaseerd op het door VWS georganiseerde rondetafelgesprek ‘Roken en jongeren’ van 7 oktober 2015, waarbij verschillende experts uit de wetenschap en praktijk hun visie over communicatie naar jongeren hebben gegeven. In dit rondetafelgesprek kwam het belang van kennis verhogen en het veranderen van sociale normen naar voren. Verder werd er ook gesproken over verschillende vormen van communicatie, zoals het gebruik van rolmodellen of juist angstaanjagende boodschappen. In deze verkenning gaan we in op de effectiviteit van deze verschillende vormen van communicatie.

Auteur J. Bommelé, M. van Laar, M. Kleinjan
Auteur

, ,

Pagina's

36

Jaar

SKU af1460
Category Rapporten