Gezinnen in de maatschappelijke opvang

Opvang en ondersteuning van dakloze gezinnen

Naar aanleiding van signalen over dakloze gezinnen met kinderen in de maatschappelijke opvang, gaf het ministerie van VWS opdracht aan het Trimbos-instituut om onderzoek te doen naar het opvang en ondersteuningsaanbod voor dakloze gezinnen. Er was behoefte aan meer zicht op het ondersteuningsaanbod dat centrumgemeenten bieden aan gezinnen. Daartoe is een inventarisatie uitgevoerd gedaan onder alle 43 centrumgemeenten.

Het beleid van gemeenten is er op gericht om gezinnen met kinderen ten allen tijden op te vangen en te ondersteunen: geen gezin op straat.

De meeste gemeenten hebben daartoe afspraken gemaakt met woningcorporaties over het melden van huurachterstand, zodat interventies kunnen plaatsvinden om huisuitzetting te voorkomen. Om te voorkomen dat gezinnen op straat komen te staan, zegt tweederde van de gemeenten dat voor dakloze gezinnen altijd naar alternatieve huisvesting wordt gezocht. Daarnaast worden bij dreigende huisuitzetting van gezinnen zogenoemde ‘tweede kans maatregelen’ of ‘laatste kans beleid’ ingezet, waarbij huurders onder voorwaarden mogen wonen. Desondanks komt het toch voor dat gezinnen in de opvang terecht komen.

 

Auteur M. Planije, M. Tuynman
Auteur

,

Pagina's

44

Jaar

SKU af1420
Category Rapporten