Praktijktest landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2018

In geval van nood, moeten mensen kunnen terugvallen op een plek in de daklozenopvang. Wanneer er voorwaarden gesteld worden aan de toelating tot de eerste opvang – zoals de eis dat iemand binding moet hebben met de regio – kan de in de wet vastgelegde landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang in het gedrang komen, waardoor mensen tussen wal en schip kunnen raken. Om te toetsen hoe in de praktijk wordt vorm gegeven aan de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang zijn 43 centrumgemeenten bezocht door ervaringsdeskundige mystery guests.

Om te toetsen hoe in de praktijk wordt vorm gegeven aan de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang is elk van de 43 centrumgemeenten vijf maal bezocht door een ervaringsdeskundige mystery guest. In totaal legden de mystery guests 215 bezoeken af aan opvangloketten.

Bij 57% van het totaal aantal aanmeldingen in 2018 kregen de mystery guests een slaapplek voor dezelfde nacht, bij 19% was hier geen zekerheid over, bij 24% werd geen slaapplek voor dezelfde nacht geboden. Ter vergelijking: in 2017 kreeg 51% van de mystery guests een slaapplek voor dezelfde nacht.

Auteur M. Planije, C. Muusse, A. de Lange, H. Kroon
Auteur

, , ,

Pagina's

36

SKU af1658
Category Rapporten