Rookbeleid in de GGZ

Een verkenning van beleid en praktijk tijdens verblijf in geïntegreerde GGZ-instellingen, verslavingzorginstellingen en RIBW’s

Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar het formeel gevoerde rookbeleid, de praktische invulling daarvan en de mate waarin ondersteuning bij het stoppen met roken plaatsvindt in drie typen zorginstellingen met een verblijffunctie in Nederland. Dit zijn de geïntegreerde GGZ-instellingen die zowel ambulante als klinische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aanbieden, verslavingszorginstellingen en regionale instellingen voor beschermd wonen (RIBW’s).

Doel van dit rapport is een overzicht te bieden van wat er in Nederland, maar ook in het buitenland gebeurt in (intramurale) GGZ-instellingen op het gebied van (stoppen met) roken en rookbeleid.

Zie ook de: Factsheet Rookbeleid in de GGZ

Auteur M. Blankers, R. Buisman, W. Ter Weijde, M. van Laar
Auteur

, , ,

Pagina's

117

Jaar

SKU af1385
Category Rapporten