Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Zien instellingen voor verslavingszorg een verschuiving van alcohol- naar drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen?

Op 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol meer worden verkocht en jongeren zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op publiek toegankelijke plaatsen. Vóór de invoering van deze nieuwe wetgeving werd door sommigen gevreesd voor ongewenste neveneffecten. Dat jongeren onder de 18 jaar van alcohol naar drugs zouden overstappen, was er daar één van. In het bijzonder werd gevreesd voor een overstap naar uitgaansdrugs zoals ecstasy.

Geruchten over een dergelijke ontwikkeling steken, ook na invoering van de wet, nog geregeld de kop op. Het is echter onduidelijk in hoeverre deze geluiden gebaseerd zijn op feiten. Hoewel er wel landelijk en regionaal onderzoek naar drugsgebruik gedaan wordt, zijn er op dit moment geen cijfers voorhanden over gebruik onder 16- en 17-jarigen in 2014. Om toch beter inzicht te krijgen, is een verkenning gehouden onder preventiewerkers van instellingen voor verslavings-zorg. Zij zijn gevraagd of ze deze signalen herkennen en zo ja in hoeverre zij de signalen hard konden maken. In deze kennisupdate staan de resultaten beschreven.

Tags:
Auteur A. Sannen, F. Goossens
Auteur

,

Pagina's

6

Jaar

SKU af1333
Category Factsheets
Tags: