Programmeringsstudie Technologisch Ondersteunde Innovatieve Tabaksontmoediging

Dit rapport beschrijft de resultaten van een programmeringstudie gericht op technologisch ondersteunde innovatieve interventies op het gebied van tabaksontmoediging. Achtergrond van de studie is de opdracht van VWS aan het Nationaal Expertise centrum Tabaksontmoediging (het NET) van het Trimbos-instituut om specifiek aandacht te besteden aan dit onderwerp binnen het thema tabaksontmoediging. Deze vraag is mede ingegeven door de voortrekkersrol die het Trimbos-instituut heeft in online en mobiele toepassing van interventies gericht op andersoortige aandoeningen, zoals alcoholgebruik en depressie. Deze programmeringstudie is bedoeld om het gehele veld rondom tabaksontmoediging, waaronder het NET, te voorzien van informatie omtrent de huidige stand van zaken en toekomstige kansen op het gebied van technologisch ondersteunde innovatieve interventies.

Auteur A. de Gee, M. Blankers, H. Duivis, M. Spijkerman, E. Fischer, S. Leone
Auteur

, , , , ,

Pagina's

96

SKU af1275
Category Rapporten