Evaluatie van de eerste ervaringen met Eigen Regie

De kern van het project Eigen Regie (ER) is de introductie van een internettoepassing voor cliënten met een psychotische kwetsbaarheid, zoals schizofrenie of verwante psychotische aandoeningen, hun mantelzorgers en hulpverleners. Via ER kunnen mantelzorgers, hulpverleners en cliënten met elkaar communiceren en hebben ze toegang tot informatie over het beschikbare hulpaanbod, het behandelplan en medicatie. Daarnaast kunnen cliënten via ER met lotgenoten communiceren en de sociale kaart in de regio raadplegen. Het is de bedoeling dat cliënten door gebruik van de internettoepassing meer dan voorheen de regie gaan voeren over hun eigen leven, door dat ze meer inzicht hebben in hun behandeldoelen en mogelijkheden voor activiteiten en het volgen van modules binnen de instelling. Het contact met de hulpverlening en mantelzorgers kan vaker op initiatief van cliënten zelf geïnitieerd worden, doordat ze via ER contact kunnen maken op momenten dat het hen uitkomt. Het overkoepelende doel van de introductie van ER is het stimuleren van empowerment bij de cliënten. Empowerment betekent het sterker maken van het individu door geloof in eigen kracht en focus op eigen mogelijkheden. ER stimuleert hulpverleners waardevolle inzichten en evidence based interventies toe te passen, doordat modulen uit de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie geïntegreerd zijn. Het gebruik van ER bevordert de samenwerking tussen hulpverleners, cliënten en mantelzorgers, waardoor cliënten optimaal kunnen profiteren van het bestaande maatschappelijk (steun)systeem.

Auteur I. Boerema, R. de Leeuw
Auteur

,

Pagina's

79

Jaar

SKU af1167
Category Rapporten