Welzijn op recept

Handleiding voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept – Herziene uitgave februari 2014

Herziene uitgave februari 2014

‘Welzijn op recept’ is een methode om mensen met psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, vrijwilligerswerk, creatieve activiteiten, samen koken en eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.

Met deze handleiding kunt u zelf ‘Welzijn op recept’ invoeren. In deze herziene uitgave van de handleiding zijn de ervaringen in de wijk Doorslag Nieuwegein en tips voor de uitvoering van ‘Welzijn op recept’ opgenomen. Ook zijn de laatste wetenschappelijke inzichten en de resultaten van de pilot in Nieu­wegein aan de handleiding toegevoegd. De update heeft als doel de ervaringen te delen met anderen die ‘Welzijn op recept’ willen invoeren.

‘Welzijn op recept’ is ontwikkeld door Gezondheidscentrum De Roerdomp Nieuwegein, MOvactor Nieuwegein en het Trimbos-instituut. Gemeente Nieuwegein heeft daarin gefaciliteerd. De ontwikkeling is gefinancierd door Bestuur Regio Utrecht, provincie Utrecht en ZonMw.

Auteur H. Sinnema, J. Smiesing, M. de Ruiter, L. Vossepoel, L. Bolier, A. Muntingh, K. de Groot
Auteur

, , , , , ,

Pagina's

72

Jaar

SKU af1129
Category Factsheets