Trendrapportage GGZ 2011 deel 2

Naar een integrale aanpak …

Het bieden van psychosociale zorg aan chronisch lichamelijk zieken

Dit themarapport gaat in op de vraag hoe een betere integratie van psychosociale zorg in de zorg voor chronisch lichamelijk zieken gerealiseerd kan worden. Daarbij wordt gefocust op coronaire hartziekte, diabetes type 2 en COPD. Allereerst is gekeken naar de stand van zaken op twee terreinen: de aandacht voor psychosociale aspecten in zorgstandaarden en richtlijnen; en interventies op psychosociaal gebied die worden onderzocht, geïmplementeerd of aangeboden in de praktijk. Vervolgens is naar de toekomst gekeken, door het interviewen van deskundigen uit uiteenlopende disciplines.
Dit rapport is de tweede van twee themarapportages die het Trimbos-instituut uitbrengt in het kader van de Trendrapportage GGZ 2011. Publicaties in het kader van de Trendrapportage GGZ worden jaarlijks opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS.

Auteur J. Nuijen, S. van Dijk, H. van 't Land
Auteur

, ,

Pagina's

258

Jaar

ISBN

978-90-5253-724-5

SKU af1110
Category Rapporten