Kwetsbare kinderen

Literatuurstudie over verhoogde risicogroepen onder kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Deze literatuurstudie geeft antwoord op de vraag van het ministerie van VWS:

Welke (groepen) kinderen binnen de KOPP / KOV* groep lopen meer risico dan andere kinderen en wat maakt dat ze meer risico lopen?

Om antwoord te geven op deze vraag is er een beknopte systematische literatuurstudie uitgevoerd en zijn er enkele experts benaderd. Het blijkt dat de problematiek van de kinderen aanzienlijk is, er veel zicht is op de risico- en beschermende factoren en er een aantal groepen kwetsbare kinderen aan te duiden is, maar dat het moeilijk is om hierin een prioritering aan te brengen. Verder is er gekeken naar het huidige aanbod van interventies en of die de kwetsbare groepen bereikt. Tenslotte worden er aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek.

*voorheen KOPP / KVO

Auteur G. Romijn, I. de Graaf, M. de Jonge
Auteur

, ,

Pagina's

39

Jaar

SKU af1060
Category Rapporten