Regionale aanpak van suïcidepreventie

Een kader voor opzet en voorbeelden

Suïcide is een volksgezondheidsprobleem. Jaarlijks sterven 1500 mensen aan suïcide, doen 94.000 mensen een suïcidepoging en belanden 14.000 mensen in het ziekenhuis. Dit gaat gepaard met grote maatschappelijke kosten en veel persoonlijk leed.

Deze rapportage richt zich op de aanpak in Amsterdam (GGD Amsterdam), West-Friesland (samenwerking tussen lokale partijen als GGZ, GGD en verslavingszorg) en Friesland (GGZ Friesland in samenwerking met de nulde en eerstelijn). Een analyse van de aanpak in deze drie regio’s levert handvatten op voor de ontwikkeling van een dergelijke aanpak in andere regio’s.

Auteur G. Romijn, M. Bool
Auteur

,

Pagina's

36

Jaar

ISBN

978-90-5253-669-9

SKU af0954
Category Rapporten