Voorspellers van zorggebruik

Trendrapportage GGZ 2009

Dit themarapport analyseert  de invloed van  een drietal factoren op het gebruik van professionele zorg vanwege psychische problemen. Wat is de rol van de ernst van psychische problemen, van bijkomende lichamelijke aandoeningen en van opvattingen over de GGZ?

De Trendrapportage GGZ verschijnt jaarlijks en wordt opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS. In een tweejaarlijkse cyclus verschijnen beurtelings brede overzichtsrapportages en verdiepende themarapporten.

 

Auteur M. ten Have, H. van 't Land, R. de Graaf
Auteur

, ,

Pagina's

64

Jaar

ISBN

978-90-5253-654-5

SKU af0923
Category Rapporten