Verkenningen in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Een bijdrage uit de Psychiatrische Casusregisters Rijnmond, Zuid-Limburg, Noord-Nederland

Zeker 7% van de jongeren heeft jaarlijks behoefte aan GGZ-zorg, zo wordt in dit rapport geschat. Daarnaast wordt 10-15% van de jongeren als risicogroep aangemerkt. Maar hoeveel van hen maken daadwerkelijk gebruik van de GGZ op jaarbasis? Dat blijkt slechts 2,5% te zijn. Er lijkt dus sprake van onderbehandeling. Uit het rapport komt verder naar voren dat circa 8% van de jeugdigen langdurig zorgafhankelijk wordt. Welke kinderen lopen vooral risico om in contact te komen met de GGZ? Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen, kinderen uit risicogezinnen, maar ook kinderen die in buurten wonen met een lage sociaal-economische status, waar de bewoners weinig vertrouwen in elkaar hebben. Wie cijfermatig inzicht wil hebben, zich bezig houdt met GGZ-beleid voor jongeren of zich op de hoogte wil stellen van risicofactoren vindt in dit rapport in kort bestek alle noodzakelijke gegevens bij elkaar.

Auteur S. Sytema, N. Gunther, F. Reelick, M. Drukker, B. Pijl, H. van 't Land
Gewicht 137 g
Auteur

, , , , ,

Pagina's

54

Jaar

ISBN

9052535604

SKU af0691
Category Rapporten