Verkenningen in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Een bijdrage uit de Psychiatrische Casusregisters Rijnmond, Zuid-Limburg, Noord-Nederland

Zeker 7% van de jongeren heeft jaarlijks behoefte aan GGZ-zorg, zo wordt in dit rapport geschat. Daarnaast wordt 10-15% van de jongeren als risicogroep aangemerkt. Maar hoeveel van hen maken daadwerkelijk gebruik van de GGZ op jaarbasis? Dat blijkt slechts 2,5% te zijn. Er lijkt dus sprake van onderbehandeling. Uit het rapport komt verder naar voren dat circa 8% van de jeugdigen langdurig zorgafhankelijk wordt. Welke kinderen lopen vooral risico om in contact te komen met de GGZ? Dat zijn bijvoorbeeld kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen, kinderen uit risicogezinnen, maar ook kinderen die in buurten wonen met een lage sociaal-economische status, waar de bewoners weinig vertrouwen in elkaar hebben. Wie cijfermatig inzicht wil hebben, zich bezig houdt met GGZ-beleid voor jongeren of zich op de hoogte wil stellen van risicofactoren vindt in dit rapport in kort bestek alle noodzakelijke gegevens bij elkaar.

Schrijf u in op de wachtlijst om een e-mail te ontvangen wanneer dit product beschikbaar komt

Auteur

, , , , ,

Pagina's

54

Jaar

ISBN

9052535604

SKU af0691
Category Rapporten