Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Deelrapport 1 – Mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs

Voor het eerst is landelijk onderzocht hoe het staat met de mentale gezondheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 28.000 studenten vulden hiervoor in het voorjaar van 2021 een online vragenlijst in. Ook is in kaart gebracht welke factoren met de mentale gezondheid van studenten samenhangen. De helft van de studenten (51 procent) ervaart psychische klachten (zoals angst en somberheid), van wie 12 procent in ernstige mate. Hun mentaal welbevinden (dat is: veerkracht, positieve mentale gezondheid en levenstevredenheid) is niet in balans. Er blijkt een samenhang te zijn tussen het mentaal welbevinden en psychische klachten: bij studenten met een sterke positieve mentale gezondheid of veerkracht komen minder vaak psychische klachten voor.

Zie ook: Deelrapport 2 - Middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs

Voor de meest recente cijfers over de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten hoger onderwijs: zie het rapport uit 2023

Auteur J. Dopmeijer, J. Nuijen, M. Busch, N. Tak
Jaar

Auteur

, , ,

Pagina's

120

SKU AF1955
Category Rapporten