Mensen met minder welvaart, een lager opleidingsniveau en minder arbeidsdeelname

Actuele situatie

Jeugd

165.000 minderjarige kinderen leefden in 2022 in een huishouden met een laag inkomen. Dat is 5,2% van alle minderjarige kinderen. Ruim 70.000 minderjarige kinderen (2,2%) leefden langdurig in een gezin met een laag inkomen.

Meer cijfers over kinderen in armoede.

Volwassenen

In 2020 had 6,3% (478.400) van de Nederlandse huishoudens een laag inkomen voor ten minste één jaar. Ruim 214 duizend huishoudens (3%) behoorden langdurig (4 jaar of langer) tot de huishoudens met een laag inkomen.

Meer cijfers over de sociale context van armoede.

Indicatoren op gemeentelijk niveau

De VNG biedt relevante cijfers op lokaal niveau via het dashboard Werk en inkomen op www.waarstaatjegemeente.nl

Voorbeeld:

Dashboard - Werk en inkomen - Aa en Hunze (waarstaatjegemeente.nl)


Meer gedetailleerde informatie over de sociaal-economische status per wijk en buurt is te vinden bij het CBS:

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt, regio-indeling 2022 (cbs.nl)


Naast bovengenoemde cijfers kan ook via de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, scholen, wijkteams, jeugdhulp, ggz en verslavingszorg meer informatie achterhaald worden over deze doelgroep.

Achtergrondinformatie

Sinds de jaren tachtig is er al aandacht voor sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV), toch werden deze verschillen steeds groter. Het CBS rapporteerde in 2018 dat de gemiddelde levensduur binnen groepen met een lage SES-WOA zes jaar korter was dan bij mensen met een hoge SES-WOA. Het verschil in gezonde levensjaren was zelfs 15 jaar.

Waar eerder alleen de SES (Sociaal-Economische-Status) -scores gerapporteerd werden, is dit in 2022 met terugwerkende kracht veranderd in de SES-WOA score. Het sociale component werd onderbelicht in de term SES-score. De nieuwe SES-WOA score is een gecombineerde score bepaald door de financiële welvaart, opleidingsniveau en het recente arbeidsverleden.

Voorbeelden van interventies

VoorZorg

Gericht op: Opvoedvaardigheden


Voel je goed!

Gericht op: Gezondheidsvaardigheden


Opvoeden&Zo

Gericht op: Opvoedvaardigheden


Sociaal Vitaal

Gericht op: Gezondheidsvaardigheden