Mensen die werken onder zware arbeidsomstandigheden

Volgens de Monitor Arbeid van TNO dronk in de periode 2015-2020 gemiddeld 8,6% van de werknemers in Nederland overmatig en 10,1% zwaar. Daarnaast had 10,4% van de Nederlandse werknemers drugs gebruikt.

Het middelengebruik verschilt duidelijk per sector. In de horeca wordt beduidend vaker overmatig (13,1%) of zwaar (17,3%) gedronken en ook vaker drugs (23,2%) gebruikt dan in andere sectoren. Ook werknemers in de ICT (13,9%) en zakelijke dienstverlening (13,9%) gebruiken vaker drugs dan werknemers in andere sectoren. Het alcoholgebruik is relatief hoog in de sectoren bouw en landbouw, terwijl het drugsgebruik hier juist lager ligt vergeleken met andere sectoren.

Lees meer over cijfers middelengebruik onder werkenden.

Indicatoren op gemeentelijk niveau

De VNG biedt relevante cijfers over de in de gemeente aanwezige sectoren via het dashboard Economie op

Dashboard - Economie - Aa en Hunze (waarstaatjegemeente.nl)

Dashboard - Openbare orde en veiligheid - Aa en Hunze (waarstaatjegemeente.nl)


Via het CBS zijn op gemeenteniveau cijfers beschikbaar over de werkgelegenheidsstructuur. Daarnaast kunnen cijfers opgevraagd worden via de lokale aanbieders in bepaalde sectoren.


Naast bovengenoemde cijfers kan ook via sociale wijkteams, ondernemersverenigingen, werkgeversorganisaties, Kamer van Koophandel en vakbonden meer informatie achterhaald worden over deze doelgroep.

Achtergrondinformatie

Volgens de Monitor Arbeid van TNO is er een verband tussen middelengebruik en werkfactoren, maar dit verband is laag en er kunnen meerdere verklaringen aan ten grondslag liggen. Volgens de monitor is het wenselijk om bijvoorbeeld bij beroepen met gevaarlijk werk, lage taakeisen en geen emotioneel zwaar werk, extra aandacht te hebben voor middelengebruik. In de handreiking Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid van het Trimbos-instituut worden de horeca, bouw, landbouw, visserij of cultuur genoemd als risicosectoren.

Stress op het werk kan zowel oorzaak als gevolg van een (toename) van middelengebruik zijn. Stress op het werk kan veroorzaakt worden door onder andere lange werkdagen, hoge werkdruk, te lage beloning, onregelmatige werktijden, eenzijdig werk, zwaar fysiek werk en baanonzekerheid.

Voorbeelden van interventies

Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid

Gericht op: beschikbaarheid en gebruik in de omgeving

Omgaan met stress

Gericht op: stress