Starten met stoppen voor professionals

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Stoppen met roken, hoe stimuleer je gedragsverandering?  Spreekt u patiënten aan op hun rookgedrag, ook al komen ze voor een ander probleem? Help uw patiënten te starten met stoppen.

Wat leert u?

 • de achtergronden van tabaksverslaving
 • gedragsverandering
 • aspecten van motivatie en motiveren
 • technieken van motiverende gespreksvoering
 • implementatie en praktijkorganisatie: welke keuzes moeten worden gemaakt?

Samenvatting

In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Deze cursus geeft richtlijnen om hen op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden. De cursus bestaat uit twee dagdelen en is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners, apart of gezamenlijk. De training wordt voorafgegaan door een e-learning van 1 uur. Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp.

Vragen? Neem contact op met Kimberly Lucas

Behoort u tot de doelgroep?

Deze training is gericht op Huisartsen en praktijkondersteuners.

Resultaat

Een combinatie van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning levert een grotere succeskans. Deze ondersteuning wordt verleend door de huisarts en de praktijkondersteuner, binnen een daarop toegesneden efficiënte praktijkorganisatie. Zij maken daartoe gebruik van technieken uit de ‘Motiverende Gespreksvoering’. Het NHG en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) hebben samen met STIVORO een cursus ontwikkeld met daarin aandacht voor de verslavende werking van nicotine, motiverende gesprekstechnieken en een efficiënte praktijkorganisatie.

Met de juiste aandacht en afstemming krijgt u meer rokers over de drempel naar een gezonder leven.

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

 • ABC1: 6 punten
 • V&VN: 6 punten
 • NVvPO: 6 punten
 • Kabiz: doktersassistenten 6 punten
 • Kabiz: stoppen met roken coaches 6 punten
 • E-learning NHG: 1 punt

Programma

Deze training bestaat uit theorie in de vorm van huiswerk en een e-learning en 2 dagdelen vaardigheidstraining.

De cursus vraagt om actieve deelname en omvat huiswerk en een praktische trainingsdag:

 • Het huiswerk, waaronder een e-learning, moet voorafgaand aan de trainingsdag worden gemaakt en is gericht op het krijgen of opfrissen van theoretische kennis en het leggen van de basis voor de trainingsdag.
 • In de praktisch gerichte trainingsdag werken deelnemers zowel plenair als in kleine groepen en wordt er geoefend met motiverende gespreksvoering.

Trainer(s)

De trainingsdag wordt verzorgd door een expert op het gebied van motiverende gespreksvoering.

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

7 uur (inclusief 1 uur elearning)

Trainingsmateriaal

De training wordt voorafgegaan door een e-learning van 1 uur welke gevolgd kan worden bij het NHG. Deze e-learning gaat onder andere in op (contra-) indicaties voor medicamenteuze ondersteuning, het onderscheid tussen meeroken en derdehands rook, het beleid bij stoppen met roken tijdens zwangerschap en borstvoeding en de effecten van de e-sigaret. De e-learning is gratis voor NHG-leden, voor niet NHG leden is deze los te bestellen in de webwinkel. Er is hiervoor één accreditatiepunt toegekend.

Prijs

€200,- Deze training is vrijgesteld van BTW

Het Trimbos Instituut organiseert deze training in samenwerking met een regionale partner en/of open inschrijving.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.