Rookstoptraining en registratie stoppen-met-rokencoach

Wil jij je laten registreren als stoppen-met-rokencoach in het kwaliteitsregister van KABIZ? Dat kan na het succesvol afronden van onze Rookstop-basistraining, een stage en onze RookStop-vervolgtraining. Met een registratie laat je zien dat je deskundig bent en het vak uitoefent volgende de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Verder stellen zorgverzekeraars meestal als voorwaarde voor vergoeding dat stoppen-met-rokencoaches opgenomen zijn in dit register.

Voorwaarden voor registratie

Het kwaliteitsregister van KABIZ is een lijst van professionals die zijn opgeleid om mensen te begeleiden bij stoppen met roken. Zo waarborgen zij de kwaliteit van de stoppen-met-rokenzorg. Als je opgenomen wil worden in het register, gelden een aantal opleidingsvoorwaarden. Als je de RookStop-basistraining, de stageopdracht en de RookStop-vervolgtraining succesvol hebt afgerond, dan heb je voldaan aan de voorwaarden. Je kunt je daarna registreren bij KABIZ. Lees hieronder meer over de drie af te ronden onderdelen van de RookStoptraining.

De RookStop-basistraining

In deze training leer je alles over de verschillende tabaksproducten, een tabaksverslaving, de gevolgen voor de gezondheid en de ontwenningsverschijnselen.

Ook leer je meer over gedragsverandering, motiverende gespreksvoering en farmacologische ondersteuning.

Na het afronden van de training kun je een deelnamecertificaat downloaden in je online leeromgeving.

 

De RookStop-stageopdracht

Tijdens de stage ga je de kennis en vaardigheden toepassen in de praktijk, zoals het voeren van gesprekken. Je krijgt hierbij begeleiding van een supervisor. Dat is een ervaren KABIZ-geregistreerde stoppen-met-rokencoach. Je regelt zelf je stageplek en supervisor. Na afloop schrijf je een stageverslag, dat de supervisor beoordeelt. Na afronding lever je de praktijkstageverklaring in bij ons.

In het stagedocument vind je de inhoud en alle eisen.

De RookStop-vervolgtraining

Voor deze verdiepende training heb je enige ervaring nodig met stoppen-met-rokenbegeleiding van patiënten. Voor de training stuur je een casus naar de docent. De ingezonden casussen staan centraal tijdens de training. Zo leer je van elkaar, fris je je kennis op en kun je lastige gesprekken oefenen.

Na het afronden van de training kun je een deelnamecertificaat downloaden in je online leeromgeving.

Registratie als stoppen-met-rokencoach

Als je de trainingen en stage-opdracht hebt afgerond, dan kun je een certificaat voor de RookStop-training aanvragen. Ga naar de module Eindcertificaat RookStop-trainingen en upload de certificaten van de basistraining, de vervolgtraining en de getekende praktijkstageverklaring. Met het eindcertificaat kun je daarna zelf je registratie in het kwaliteitsregister van KABIZ aanvragen.

Let op! Wij verstrekken de deelnamecertificaten van onze trainingen eenmalig en bewaren deze niet vanwege de AVG-wetgeving. Dit geldt ook voor je registratiegegevens aan de trainingen. Bewaar de certificaten zelf dus goed.

Twijfel je over registratie?

Als je geen registratie als coach nodig hebt of nog niet weet of je dat wil, dan kun je de basis- en vervolgtraining ook als losse trainingen volgen. Zorg dan wel dat je de deelnamecertificaten goed bewaart voor het geval je later alsnog de registratie wil laten aanvragen.

Vragen

Als je vragen hebt over de voorwaarden of de registratie, neem dan contact op met ons via rookstoptraining@trimbos.nl