Vervolgtraining Starten met stoppen met roken voor professionals

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Stoppen met roken, hoe stimuleer je gedragsverandering?  Spreekt u patiënten aan op hun rookgedrag, ook al komen ze voor een ander probleem? Help uw patiënten te starten met stoppen.

De vervolgtraining is een verdiepende training.  Wij raden aan ongeveer een jaar tussen beginnerstraining en de vervolgtraining te laten zitten. Het is in ieder geval van belang dat de deelnemers aan de vervolgtraining ruime ervaring hebben met de stoppen met roken begeleiding van patiënten.

Echt stoppen kan met de juiste hulp!

Samenvatting

Deze training vindt online plaats. Deelnemen kan alleen met een goed werkende computer (pc of laptop) met webcam. Mobiele telefoons en tablets zijn ongeschikt voor deelname. 

De training is van 9.00 – 16.00 Tijdens de training  zullen we de pauzes afstemmen.

In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Deze cursus geeft richtlijnen om hen op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden.

Vragen? Neem contact op met Kimberly Lucas 

Behoort u tot de doelgroep?

De cursus bestaat uit 2 dagdelen en  is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners, apart of gezamenlijk. Het liefst in koppels, zodat het geleerde in de eigen praktijk kan worden toegepast

Deelnemers aan deze vervolgcursus zijn ervaren hulpverleners m.b.t. begeleiden van het Stoppen met roken.

Tijdens deze cursusdag staan de praktijksituaties centraal waarbij sprake is van een zekere complexiteit aangaande het begeleidingsproces of de inhoud van de begeleiding.

Daarom wordt u gevraagd een praktijksituatie in te sturen waarover er bij u (nog) vragen bestaan.

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

De vervolgtraining starten met stoppen met roken is geaccrediteerd voor 6 punten bij

 • ABC1
 • V&VN
 • NVvPO
 • Kabiz (Doktersassistenten en stoppen met roken coaches).

Programma

In de vervolgtraining Starten met Stoppen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke knelpunten kom je tegen in de huisartspraktijk?
 • Wat zijn de laatste inzichten rond tabaksverslaving?
 • Hoe kan ik complexe patiënten motiveren?
 1. Er worden communicatievaardigheden getraind aan de hand van 2 modellen:
  De cirkel van gedragsverandering, in welke fase zit de patiënt en hoe speel ik daarop in?
  Men oefent hierbij met de eerste stappen van het oplossingsgerichte coachen.
 2. Het Ouder-Volwassene-Kind model, wat gebeurt er bij de hulpverlener?
  De cursist krijgt zicht op zijn zorgende of helpende rol.

Complexe hulpverleningssituaties worden aan de hand van een intervisiemethode in groepjes besproken.

Tot slot maakt de cursist een plan voor de Implementatie in de huisartspraktijk, wat ga ik aanpakken en wat is de eerste stap?

Trainer(s)

De training wordt verzorgd door een huisartsgeneeskundig expert op het gebied van motiverende gespreksvoering.

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

6 uur

Trainingsmateriaal

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal ontvangt u vooraf via de mail.

Prijs

€ 200,00

Het Trimbos Instituut organiseert deze training in samenwerking met een regionale partner en/of open inschrijving.

Deze training is vrijgesteld van BTW.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.