Be wise think twice

Leer als preventieprofessional het lesprogramma Be wise think twice uit te voeren. Dit lesprogramma maakt leerlingen in cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs bewust van de risico’s van alcohol en drugs en geeft docenten handvatten voor signalering van mogelijk problematisch gebruik.

Be wise think twice bestaat uit 4 lessen en is bedoeld voor leerlingen van cluster 4 VSO. Alle lessen bestaan uit het overdragen van kennis, opdrachten en gesprekken tussen leerlingen en hun docent of met elkaar. De materialen staan in een digitale docentenomgeving. Per les is er een docenteninstructie beschikbaar, net als werkbladen voor de leerlingen, filmpjes en andere materialen. Docenten die gebruik willen maken van het lesmateriaal worden getraind door speciaal opgeleide preventiewerkers van de lokale instelling voor verslavingszorg of de GGD.

Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van de docenteninstructie.

Preventieprofessionals met trainingservaring. 

Na het volgen van deze training kunt u de docenteninstructie Be wise think twice zelf gaan geven aan mentoren/docenten van klas 1 & 2 van het voortgezet speciaal onderwijs, cluster 4.

Duur
3 uur (10.00 – 13.00 uur)
Prijs
€ 45,00
Trainer
Liesbeth Naaborgh, lnaaborgh@trimbos.nl

Meer trainingen