Depressie

Depressie is een veelvoorkomende ziekte, die bijna 20 procent van de volwassenen ooit in hun leven treft. Depressie staat hierdoor al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Een belangrijk probleem voor de volksgezondheid dus.

Advies over depressie

Het Trimbos-instituut wil graag ook uw kennispartner zijn op het gebied van depressie. Wij kunnen u helpen met onder andere:

Ook doen we grootschalig onderzoek naar de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 64 jaar (NEMESIS-2).

Suïcidepreventie via massamedia

het zoeken naar hulp stimuleren / Projectrapportage · 2018

Download

E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk

Beter signaleren, bespreken en doorverwijzen door wijkprofessionals · 2018

Download

Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg

Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg · 2018

Download

Pilot Implementatie Positief Zwanger

Hoe kan een online zelfhulpcursus voor Turkse en Marokkaanse zwangere vrouwen met depressieve klachten in de verloskundigenpraktijk worden gebruikt? · 2017

Download

E-Mental Health voor depressiepreventie

Een beschrijving van inhoudelijke en technologische interventie-elementen · 2016

Download

Online cursus Signaleren postpartum depressie

Nascholing voor herkennen van klachten en risico’s postpartum depressie · 2016

Depressiepreventie - Gerichte aanpak risicogroepen

Pas bevallen moeders, jongeren, huisartspatiënten, chronisch zieken, mantelzorgers en werknemers · 2015

Download

Depressiepreventie

Stand van zaken, nieuwe richtingen

Download

Online cursus Signaleren depressie

Voor herkennen van klachten en risico’s van depressie · 2013

In de put uit de put. Zelf depressiviteit overwinnen

Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus in de put uit de put · 2011

Nieuws

Landelijke verkenning naar depressiepreventie en mentale gezondheidsbevordering
16 november 2018 - Om inzicht te krijgen én te geven in manieren om depressies te voorkomen en mentale gezondheid te bevorderen, voert het..
Stepped care biedt meerwaarde in de zorg voor depressie
15 november 2018 - Passende zorg, die zo licht als mogelijk is en zo intensief als nodig is, biedt meerwaarde in de zorg voor mensen met..
Onderzoek: waarom werkt cognitieve gedragstherapie bij depressieve jongeren?
25 oktober 2018 - Depressieve jongeren blijken vaak baat te hebben bij Cognitieve Gedragstherapie. Maar waarom werkt het? Door daar..

Publicaties

Alonso, J., Liu, Z., Evans-Lacko, S., Sadikova, E., Sampson, N., Chatterji, S., Have, M. ten, . . . Thornicroft, G. on behalf of the WHO World Mental Health Survey Collaborators. (2018). Treatment Gap for Anxiety Disorders is Global: Results of the World Mental Health Surveys in 21 countries. Depression and Anxiety , 35(3), 195-208. doi:10.1002/da.22711

Gijzen, M.W.M., Creemers, D.H.M., Rasing, S.P.A., Smit F., & Engels, R.C.M.E. (2018). Evaluation of a multimodal school-based depression and suicide prevention program among Dutch adolescents: design of a cluster-randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 18(124). doi:10.1186/s12888-018-1710-2

Have, M. ten, Graaf, R. de, Dorsselaer, S. van, Tuithof, M., Kleinjan, M., & Penninx, B.W.J.H. (2018). Recurrence and chronicity of major depressive disorder and their risk indicators in a population cohort. Acta Psychiatrica Scandinavica, 137, 503-515. doi:10.1111/acps.12874

Meer publicaties over dit thema