De gezonde school en genotmiddelen

Als professional wilt u scholen goed kunnen helpen met hun vragen over alcohol, drugsgebruik en roken op scholen. En als gemeente wilt u uw beleid rondom bijvoorbeeld gezondheid, jeugdbeleid en OGGZ op een effectieve manier vormgeven. Het Trimbos-instituut ondersteunt u in uw activiteiten rondom scholen en jongeren met diverse preventiemaatregelen en advies op maat.

Preventieprogramma De gezonde school en genotmiddelen

De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is hét schoolpreventieprogramma (basis- en voortgezet onderwijs en mbo) over alcohol, roken en drugs. DGSG maakt onderdeel uit van de landelijke aanpak De gezonde school. Het is een integraal programma. Lessen vormen een belangrijk onderdeel, maar we besteden ook aandacht aan:

  • ouderactiviteiten;
  • het opstellen van een goed schoolreglement;
  • het signaleren en begeleiden van leerlingen met problematisch middelengebruik.

Het programma DGSG helpt scholen om een goed schoolgezondheidsbeleid op te stellen voor alcohol, roken en blowen. Een uitgebreide beschrijving van alle onderdelen vindt u op de website van De gezonde school en genotmiddelen. Voor vragen over DGSG kunt u ook terecht bij onze Helpdesk: dgsg@trimbos.nl.

HBSC 2017

Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland · 2018

Download

Mijn kind & Uitgaan

10 spelregels · 2016

Download

Frisse Start

Werkboek voor de brugklas · 2016

Jeugd en riskant gedrag 2015

Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren · 2016

Download

Alcohol & drugs

10 vragen van ouders · 2016

Download

Workshop MaklukZat

Handleiding voor de bovenbouw VO en MBO · 2015

Download

Lesboek Alcohol

Klas 1 en 2 praktijkonderwijs · 2014

Lesboek Roken

Klas 1 en 2 praktijkonderwijs · 2014

HBSC 2013

Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

Download

Alcohol, roken en opvoeding - 1

Uw kind in het voortgezet onderwijs · 2016

Download

Alcohol, roken en opvoeding - 2

Uw kind in het voortgezet onderwijs · 2016

Download

Alcohol, roken en opvoeding - 3

Uw kind in het voortgezet onderwijs · 2016

Download

Preventie Alcohol en Roken

Voor leerlingen en ouders · 2014

Download

Docentenhandleiding E-learning Roken

Voortgezet Onderwijs (onderbouw) · 2014

Download

E-learning Roken

Voortgezet Onderwijs (onderbouw) · 2014

E-learning 'Middelenkennis'

Basiscursus · 2013

Jeugd en riskant gedrag 2011

Kerngegevens uit het peilstationonderzoek scholieren · 2012

Download

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

Samenwerking Trimbos-instituut en Quest: ‘Help een puber!’
27 november 2018 - Heb je als ouder nog invloed op het rook- en drinkgedrag van je kind? Vanaf vandaag ligt het ‘Blad van NIX’ in de..
Lekker in je vel leert beter: doe mee
29 mei 2018 - Het afgelopen jaar zijn twee basisscholen gevolgd bij hun aanpak van het ondersteuningsprogramma 'Welbevinden op..
Buitenshuis-project van start: buitenschoolse opvang voor KOPP/KVO-kinderen
28 mei 2018 - Het Buitenshuis-project voor KOPP/KVO-kinderen is officieel van start gegaan. Het project richt zich op kinderen van..

Publicaties

Lokman, S., Bransen, E.M. , Dupont, J.B.H.M., & Boon, B.J.F. (2015). Op tijd erbij. Didactief, 45(4), 34.

Zebregs, S., Putte, B. van den, de Graaf. A.. Lammers, J., & Neijens, P. C. (2015). The effects of narrative versus non-narrative information in school health education about alcohol drinking for low educated adolescents. BMC Public Health, 15(October), 1085. doi:10.1186/s12889-015-2425-7

Hasselt, N. van (2014). Uitgaansopvoeding voor pubers. MGV: Magazine voor ggz en verslavingszorg, 69(4), 6-10.

Meer publicaties over dit thema