Training

Preventieve Ondersteuning Mantelzorg (POM) II

Deze training is gericht op het zelf geven van de POM methodiek en deze in te voeren binnen de eigen organisatie van de deelnemers

Omschrijving

De Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers (POM) is een methode voor vroegsignalering van overbelasting mantelzorgers, gericht op het versterken van de persoonlijke en sociale hulpbronnen van de mantelzorger en het wegnemen van belemmeringen voor het zoeken en accepteren van hulp. Uiteindelijke doel is het voorkomen van overbelasting. POM zoekt mantelzorgers op in plaats van te wachten tot zij zichzelf melden omdat zij in veel gevallen te weinig of te laat gebruik maken van ondersteuningsmogelijkheden. POM is door de wetenschappelijke erkenningscommissie van het Centrum Gezond Leven van het RIVM beoordeeld als theoretisch goed onderbouwde methode en daarnaast opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE.

Doelgroep

Professionals in de eerstelijns zorg, ouderenzorg, (geestelijke) gezondheidszorg en thuiszorg die taken hebben op het gebied van zorginnovatie en mantelzorg en de POM methodiek willen gaan invoeren in hun eigen instelling of in een regionaal samenwerkingsverband.

NB In het programma wordt ervan uitgegaan dat deelnemers bekend zijn met de POM methodiek. Wanneer dit niet het geval is adviseren wij eerst de POM I training te volgen.

Resultaat

De training biedt deelnemers inzicht en vaardigheden om de POM-methodiek over te dragen aan anderen, zodat ze als POM-uitvoerder aan de slag kunnen. Daarnaast worden handvatten aangereikt om de POM-methodiek te implementeren binnen de organisatie of binnen het samenwerkingsverband.

Praktisch

Type
Train de trainer
Duur
1 dagdeel (9.30 - 13.00)
Trainer
Koert Velders is als GZ psycholoog - Psychotherapeut werkzaam bij GGZ Midden Holland

Meer trainingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.