Training

Preventieve Ondersteuning Mantelzorg (POM) I

Deze training is gericht op het kennis maken met de ‘POM methodiek'

Omschrijving

De Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers (POM) is een methode voor vroegsignalering van overbelasting bij mantelzorgers, gericht op het versterken van de persoonlijke en sociale hulpbronnen van de mantelzorger en het wegnemen van belemmeringen voor het zoeken en accepteren van hulp. Uiteindelijke doel is het voorkomen van overbelasting. POM zoekt mantelzorgers op in plaats van te wachten tot zij zichzelf melden omdat zij in veel gevallen te weinig of te laat gebruik maken van ondersteuningsmogelijkheden. POM is door de wetenschappelijke erkenningscommissie van het Centrum Gezond Leven van het RIVM beoordeeld als theoretisch goed onderbouwde methode en daarnaast opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies van MOVISIE.

Doelgroep

Professionals in de eerstelijns zorg, ouderenzorg, (geestelijke) gezondheidszorg en thuiszorg die taken hebben op het gebied van zorginnovatie en geïnformeerd willen worden over de POM methodiek.

Resultaat

Het doel van de training is de deelnemers inzicht te geven in de uitgangspunten en principes van de POM-methodiek.

Praktisch

Type
Training
Duur
1 dagdeel (9.30 - 13.00)
Trainer
Koert Velders is als GZ psycholoog - Psychotherapeut werkzaam bij GGZ Midden Holland

Meer trainingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.