Training

Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond

Verzorgenden die werken in een verpleeg- en/of verzorgingshuizen worden steeds meer geconfronteerd met ouderen met een psychiatrische achtergrond.

Omschrijving

Verpleeg- en verzorgingshuizen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouderen met een psychiatrische achtergrond. En er is een groeiend besef dat zorginstellingen niet alleen aandacht moeten hebben voor goede lichamelijke zorg maar zich ook moeten richten op het mentaal welbevinden van hun bewoners. Aangezien verzorgenden vaak vooral somatisch opgeleid zijn en soms onthand zijn in het omgaan met ouderen met psychische of psychiatrische problematiek, is aanvullende scholing wenselijk.

Inhoud

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Intake
  Ongeveer 2 weken voor de training ontvangen deelnemers een vragenlijst. Daarmee bereiden zij zich voor op de training, en kan de bijeenkomst zo goed mogelijk aansluiten op praktijkvragen van de deelnemers.
 2. Training (3,5 uur)
  In de training wordt up-to-date en evidence-based theorie over psychiatrische beelden aangeboden, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de ingestuurde ervaringen en vragen. 
  Daarnaast nodigen we verzorgenden uit om te reflecteren op hun eigen gedrag en gevoel en bespreken we alternatieve benaderingswijzen. Tijdens de training is ook ruimte om te oefenen.

Doelgroep

De training Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond is bedoeld voor verzorgenden die werkzaam zijn in verpleeghuizen, verzorgingshuizen of de thuiszorg. De training richt zich op persoonlijkheidsstoornissen, depressie en angst. 

Resultaat

Na het volgen van de training:

 • kunt u diverse verschillende persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden (zgn. cluster A, cluster B en cluster C gedrag)
 • kunt u diverse symptomen hte herkennen
 • heeft u zicht op meerdere manieren hoe u met bewoners om kunt gaan
 • kunt u reflecteren op uw eigen gedrag in relatie met bewoners.

 

Praktisch

Type
Training
Duur
1 Dagdeel (13.00 - 16.30)
Trainer
Bernadette Willemse, bwillemse@trimbos.nl

Meer trainingen