Profiel

Drs. E.M. (Els) Bransen

Functie
Projectleider
Programma
Mentale gezondheid & Preventie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(145)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(385)
E-mail
Neem contact op
Online
Els  Bransen

Expertise

Psycholoog, onderzoeker van methoden en interventies voor preventieve GGZ en verslavingszorg en de toepassing daarvan in GGZ, huisartsenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en de werksetting. Voormalig preventiewerker in de GGZ. Inhoudelijke thema’s: naastbetrokkenen en mantelzorgers van mensen met psychische problemen, vroegsignalering en –interventie bij problematisch alcoholgebruik, psychische gezondheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking en depressiepreventie in de werksetting.

Inspiratie en missie

Psychisch functioneren is van grote invloed op de mate waarin mensen een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik ga voor: meer openheid over psychische problemen, vroegtijdige onderkenning ervan en toegankelijkheid van methoden voor zelfhulp, onderlinge hulp en professionele hulp voor iedereen ongeacht leeftijd, IQ, sociale redzaamheid, etnische achtergrond et cetera. En verder is mijn overtuiging dat voor effectieve, passende en respectvolle hulpverlening en preventie er meer samenwerking en dialoog nodig is tussen hulpverleners, burgers/patiënten, naastbetrokkenen en wetenschappers.

Bezig met…

  • Ontwikkeling van de cursus Psychische kwetsbaarheid in je naaste omgeving; handvatten voor naasten
  • ’Ontwikkeling en implementatie van een Ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden, in samenwerking met NVAB, Coronel instituut en V&VN arboverpleegkundigen.
  • Verbeteren van de kennisinfrastructuur bij psychiatrische problematiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Begeleiding van de Update van de Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol uit 2009

Links

Blogs

Blogs

Bolier, L. & Bransen, E. (2020). Problematisch alcoholgebruik, een zorg voor de sociaal werker? Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. doi:10.1007/s12508-020-00271-x

Bolier, L., Conijn, B., Doesum, T. van, & Bransen E. (2019). Sociaal werker helpt mee alcoholproblematiek terug te dringen. Vakblad sociaal werk, 20(5), 19-22. doi:10.1007/s12459-019-0065-1

Pols, J., Althoff, B., & Bransen E. (2017). The limits of autonomy: ideals in care for people with intellectual disabilities. Medical Anthropology(augustus). doi:10.1080/01459740.2017.1367776

Bransen, E., Collard, P., & Poel, A. van der (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen. Verslaving, 12(4), 289–292. doi:10.1007/s12501-016-0082-x

Bransen, E., Lokman, S., & Kersbergen, E. (2016). Online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning(2), 42-46.

Collard, P., Bransen, E. (2016). Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik. Sozio(1), 38-41.

Tuithof, M., Have, M. ten, Dorsselaer, S. van, Bransen, E., & Graaf, R. de (2016). Risico-indicatoren van emotionele stoornissen bij mantelzorgers: Resultaten van NEMESIS-2. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 94(2), 73-80. doi:10.1007/s12508-016-0030-5

Bransen, E., Gee, A. de, Drenthen, T., & Boon, B. (2015). Onlinehulp werkt goed bij alcoholproblemen: samen met internet en POH-ggz overmatig drankgebruik te lijf. Medisch Contact(10), 450-452.

Lokman, S., Bransen, E.M. , Dupont, J.B.H.M., & Boon, B.J.F. (2015). Op tijd erbij. Didactief, 45(4), 34.

Lokman, S., Bransen, E.M., Dupont, J.B.H.M., & Boon, B.J.F. (2015). Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag. Sozio(1), 13-16.

Lokman, S. Neijmeijer, L.J., Rooijen, S.T.C.M. van, & Bransen, E.M. (2015). Beleid en zorg bij problematisch alcohol- en drugsgebruik in de verstandelijk gehandicaptenzorg: Resultaten van het verbeterproject LVB en verslaving. NTZ, 41(1), 19-28.

Bransen, E., Paalvast, M., Slaats, M. (2014). De kracht van naasten ontsluiten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40(1), 20-33.

Gee, E.A. de, Verdurmen, J.E.E., Bransen, E., Jonge, J.M. de, Schippers, G.M. (2014). A randomized controlled trial of a brief motivational enhancement for non-treatment-seeking adolescent cannabis users. Journal of Substance Abuse Treatment, 47(3), 181-188. doi:10.1016/j.jsat.2014.05.001

Bransen, E., Gee, A. de, Jonge, M. de (2013). Psychische problemen in de familie: een groepscursus voor mantelzorgers. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 91(3), 139-142.

Bransen, E., Dijkstra, M. (2012). Alcohol en drugs bij LVG’ers. Markant Kenniskatern, 8-11.

Dijkstra, M., Bransen, E., Leeman, M. (2011). Verslavingspreventie is onvoldoende toegerust voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 7(4), 72-83.

Bransen, E., Dijkstra, M., Leeman, M. (2010). Alcohol en drugsgebruik door (jonge) mensen met een lichte verstandelijke beperking. Onderzoek & Praktijk; tijdschrift voor de LVG-zorg, 8(2), 26-35.

Hilderink, I., Dijkstra, M., Bransen, E. (2010). Grensoverschrijdende pubers. Jongeren met LVG en middelengebruik. In M. Clerkx (red.), R. de Groot (red.), F. Prins (red.), Grensoverschrijdend gedrag van pubers (pp. 115-129). Apeldoorn: Garant.

Bransen, E., Schipper, H., Blekman, J. (2009). Middelengebruik door jongeren met een licht verstandelijke handicap. Een eerste verkenning van aard en omvang. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 5(4), 37-49.

Bransen, E., Weerdt, I. de (2008). Omgaan met schizofrenie; Psycho-educatieve cursus voor familieleden en mantelzorgers in preventieve GGz. Maatwerk, 9(2), 26-27.

Geen resultaten.

Meer in de media