Kennisagenda NKOP 2023

De Kennisagenda Ouderenpsychiatrie inventariseert kennisvragen en kennishiaten in de ouderenpsychiatrie. Er is aandacht voor zowel ouderen met psychische problemen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als in de Verpleeg- en verzorgingshuizen (VV).

De Kennisagenda is samengesteld met de deelnemende organisaties van het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP), onderzoekers in het veld en cliënten.

Onze opdracht voor de komende jaren

De Kennisagenda legt de nadruk op kennis die voor de toekomst van de ouderenpsychiatrie van belang is. In de kennisagenda staan de 10 kennisvragen die cliënten, zorgprofessionals en onderzoekers het meest belangrijk vinden om mee aan de slag te gaan. De vragen gaan over:

  • Effectiviteit herstelgerichte zorg
  • Psychosociale interventies voor herstel
  • Resourcegroepen voor persoonlijk herstel
  • Gepersonaliseerde traumabehandeling
  • Leefstijlinterventies voor mentaal welbevinden
  • Psychotherapie voor kwetsbare ouderen
  • Laagdrempelige interventies bij alcoholgebruik
  • Pycho-educatie ASS
  • Meerwaarde van wearables
  • Implementatie meetinstrumenten in de VVT

De vragen zijn bedoeld om richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen. Door samen te werken, over de grenzen van verschillende domeinen en vakgebieden heen, kunnen we echt iets betekenen voor de ouderen met psychiatrische problemen in Nederland.

Het volledige document vind u hier: Kennisagenda Ouderenpsychiatrie 2023