Intentiepeiling IJslands Preventiemodel voor gemeenten

Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut zijn momenteel bezig met de visievorming op een brede implementatie van het IJslandse preventiemodel in Nederland. Vanaf januari 2022 zal er ook voor nieuwe gemeenten of regio’s de mogelijkheid zijn om te starten met deze aanpak. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Vul dan onze vrijblijvende intentieverklaring in, bedoeld om ons een beeld te geven van het aantal deelnemers. Ook kunt u aangeven welke zaken u nog moet regelen en kunt u aanvullende vragen (voor ondersteuning) aan ons stellen. Let op, deze aanmelding kan alleen ingevuld worden door gemeenten. Graag uiterlijk 16 juli 2021 invullen.

Uw antwoorden worden niet gepubliceerd. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Intentiepeiling vervolg IJslands Preventiemodel

Wanneer u zich als groep gemeenten wilt inschrijven, graag alle gemeenten noemen.

In hoeverre voldoet uw gemeente aan de volgende randvoorwaarden?

Hieronder kunt u toelichten in hoeverre uw gemeente (reeds) voldoet aan de randvoorwaarden.