Herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid

Een psychische kwetsbaarheid heeft ingrijpende gevolgen op de identiteit, het zelfbeeld en de sociale relaties van een persoon. Ondersteuning bij herstel van ontwrichtende ervaringen is gericht op persoonlijke ontwikkeling én op het verbeteren van de maatschappelijke positie van die persoon. Empowerment, sociale inclusie en vermindering van stigma staan hierbij centraal.

Wat inspireert ons?

Reacties van deelnemers laten het beste zien wat ons drijft:

 

Herstel is precies het tegenovergestelde van onmacht. Het gaat om grip krijgen op je eigen leven, je eigen behoeften en aansluiten bij wie je bent. Dat je jezelf weer weet uit te vinden.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid zijn belangrijke thema’s van het Trimbos-instituut. We werken hierin samen met cliënten/zorgvragers, naasten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmakers. We ontwikkelen programma’s en concrete interventies op maat. Hierbij kunt u denken aan het programma van HEE, een handreiking voor inzet van ervaringsdeskundigheid, of een training voor sociaal werkers. Ook evalueren we deze methoden en programma’s op hun toepasbaarheid en effectiviteit. Neem contact met ons op voor meer informatie.

HEE

HEE is een programma dat vanuit ervaringsdeskundig perspectief werkt aan ondersteuning bij herstel. We werken samen met mensen met ontwrichtende ervaringen om de zorg te verbeteren zodat die meer aansluit bij wat mensen nodig hebben en waar hun krachten liggen.

> Alles over HEE

Onderzoek

Vanuit het Trimbos-instituut doen we implementatie-, evaluatie- en kwalitatief onderzoek naar herstel, empowerment en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hierdoor worden ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis gebundeld.

> Lees meer over herstelonderzoek

Better Together

Deze thesis heeft als doel om de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) te onderzoeken. We spreken bij mensen van een EPA als zij...

Lees meer >

Handreiking implementatie WRAP

Deze handreiking ondersteunt organisaties die het Wellness Recovery Action Plan (WRAP) modelgetrouw beschikbaar maken of dat willen gaan doen. Het doel ...

Lees meer >

Modelgetrouwheidsschaal WRAP

In dit document presenteren wij de Nederlandse modelgetrouwheidsschaal voor het Wellness Recovery Action Plan (WRAP). Het zelfhulpinstrument heeft zijn ...

Lees meer >