Herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid

Een psychische kwetsbaarheid heeft ingrijpende gevolgen op de identiteit, het zelfbeeld en de sociale relaties van een persoon. Ondersteuning bij herstel van ontwrichtende ervaringen is gericht op persoonlijke ontwikkeling én op het verbeteren van de maatschappelijke positie van die persoon. Empowerment, sociale inclusie en vermindering van stigma staan hierbij centraal.

Wat inspireert ons?

Reacties van deelnemers laten het beste zien wat ons drijft:

 

Herstel is precies het tegenovergestelde van onmacht. Het gaat om grip krijgen op je eigen leven, je eigen behoeften en aansluiten bij wie je bent. Dat je jezelf weer weet uit te vinden.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid zijn belangrijke thema’s van het Trimbos-instituut. We werken hierin samen met cliënten/zorgvragers, naasten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmakers. We ontwikkelen programma’s en concrete interventies op maat. Hierbij kunt u denken aan het programma van HEE, een handreiking voor inzet van ervaringsdeskundigheid, of een training voor sociaal werkers. Ook evalueren we deze methoden en programma’s op hun toepasbaarheid en effectiviteit. Neem contact met ons op voor meer informatie.

HEE

HEE is een programma dat vanuit ervaringsdeskundig perspectief werkt aan ondersteuning bij herstel. We werken samen met mensen met ontwrichtende ervaringen om de zorg te verbeteren zodat die meer aansluit bij wat mensen nodig hebben en waar hun krachten liggen.

> Alles over HEE

Onderzoek

Vanuit het Trimbos-instituut doen we implementatie-, evaluatie- en kwalitatief onderzoek naar herstel, empowerment en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hierdoor worden ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis gebundeld.

> Lees meer over herstelonderzoek

Auditor ROPI-R basistraining | 13 juni 2023

Wat leert u? Opbouw, inhoud en achtergronden van de ROPI-R Organiseren van de afname van de ROPI-R in een team of organisatie Afnemen van int...

Lees meer >

Auditor ROPI-R terugkomdag | 20 juni 2023

Deze training wordt nu als online training aangeboden. Heeft u zich dit jaar ingeschreven voor deze training, dan heeft u een e-mail hierover ontvangen....

Lees meer >

Better Together

Deze thesis heeft als doel om de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) te onderzoeken. We spreken bij mensen van een EPA als zij...

Lees meer >