Depressie in Nederland: feiten en trends

In Nederland krijgt bijna 19% van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen. Vrouwen in de leeftijdscategorie 25-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie. Jonge vrouwen zijn dan ook in kaart gebracht als hoog risicogroep. 

Hoe is het verloop van een depressie? Wat weten we over roken en depressie en zwangerschap en depressie? Wat voor invloed heeft depressie op de ziektekosten? En wat is er bekend over suïcidaliteit in Nederland? Op deze pagina zijn de belangrijkste feiten en cijfers op een rij gezet. 

 

 

Percentage volwassenen met depressieve stoornis

Het percentage volwassenen (18-64 jaar) met een depressieve stoornis in het afgelopen jaar, per leeftijdsgroep en geslacht.

Hoe is het verloop van een depressie?

De duur en het verloop van een depressieve stoornis variëren sterk per persoon. Ongeveer de helft van de volwassenen met een depressieve stoornis herstelt na 6 maanden. Als een persoon door een depressieve episode heen is, kan het wel zijn dat de depressie later terug komt. Het terugvalrisico bij een depressieve stoornis is behoorlijk hoog.

Duur van een depressieve stoornis

Het percentage volwassenen met een nieuwe depressieve stoornis dat hiervan nog niet is hersteld na 6, 24 en 36 maanden.

Terugkerende depressieve stoornis

Het percentage volwassenen bij wie een depressieve stoornis terugkeert na herstel.

Roken en depressie

Bijna de helft (46%) van de mensen met een depressie rookt, 1,5 keer zoveel als in de algemene bevolking. Mensen met een depressie leven gemiddeld 7-11 jaar korter dan mensen zonder een depressie. Geschat wordt dat de helft van deze verhoogde sterfte is toe te schrijven aan de gevolgen van roken.

Bekijk ook de Factsheet Roken en Depressie

Zwangerschap en depressie

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 23.000 vrouwen, die zwanger zijn en/of bevallen zijn, een depressie. Deze postpartum depressie is daarmee de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders. 

Lees meer over zwangerschap en depressie

E-learning 'Preventie postpartum depressie'

Wat voor invloed heeft depressie op de ziektekosten?

Stemmingsstoornissen, waarvan depressieve stoornis veruit het grootste deel vormt, staan op de zesde plek in de ranglijst van aandoeningen die het meeste gezondheidsverlies (ziektelast) veroorzaken in Nederland. Depressieve stoornis staat bovenaan in de ranglijst van aandoeningen met de hoogste verzuimkosten. Op jaarbasis worden de kosten van verzuim door depressieve stoornis geschat op ongeveer € 1,8 miljard.

Zorggebruik volwassenen met depressieve stoornis

De gebruikte vormen van zorg in de afgelopen 12 maanden door volwassenen met een depressieve stoornis.

 

 

 

Aandoeningen met de meeste ziektelast

De aandoeningen met de meeste ziektelast in Nederland in 2015. De data is gebaseerd op DALY (Disability Adjusted Life Years). De DALY kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte. De gerepresenteerde waarden zijn percentages van de totale ziektelas geschat voor alle ziekten in Nederland in 2015.

Suïcidaliteit

De gemiddelde leeftijd voor eerste suïcide gedachten onder volwassenen is 26,2 jaar. De gemiddelde leeftijd voor een eerste suïcidepoging onder volwassenen die niet zijn overleden ten gevolge van deze suïcide-poging is 26,3 jaar. Van de volwassenen met suïcide gedachten doet 26,8% een suïcidepoging.

In 2017 zijn 1.917 jongeren, volwassenen en ouderen overleden door suïcide. Suïcide komt het vaakst voor onder volwassenen tussen de 50 en 59 jaar. 

Lees voor meer informatie de Factsheet Depressie en Suïcidaliteit

Totaal aantal suïcides

De trend in het totaal (alle leeftijden) aantal suicides sinds 2010.

Aantal suïdes per leeftijdsgroep

De trend in het aantal suïcides per leeftijdsgroep sinds 2010. 

Praten over zelfmoordgedachten?

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of bekijk www.113.nl

Meer weten?

Marloes  Kleinjan

Stuur een bericht aan contactpersoon Marloes Kleinjan of bel +31 (0)30 - 2971(194)