Alcoholintoxicatie

« Terug naar begrippenlijst

Alcoholintoxicatie (alcoholvergiftiging) treedt op als gevolg van een hoge mate van alcoholgebruik in een kort tijdsbestek waarbij de symptomen dosis- en persoonsafhankelijk zijn. De symptomen kunnen bestaan uit spreekdrang, uitgelaten stemming, desoriëntatie, aangetast beoordelingsvermogen, labiele stemming, seksuele en/of agressieve ontremming, spraakstoornis (dysartrie) en waggelgang (ataxie). In ernstige gevallen kan het leiden tot stupor, coma en ademhalingsstoornissen [1].

1. American Psychiatric Association (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen DSM-5. Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. Amsterdam: American Psychiatric Association p/a Uitgeverij Boom.