WRAP handreiking en modelgetrouwheidschaal nu breed beschikbaar

WRAP handreiking en modelgetrouwheidschaal nu breed beschikbaar

Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut hebben een implementatiehandreiking en een modelgetrouwheidschaal ontwikkeld voor WRAP: Wellness Recovery Action Plan. Deze zijn nu voor iedereen beschikbaar. De WRAP is een zelfhulpinstrument – te volgen als training in acht sessies - die het eigen herstelvermogen van mensen aanboort en versterkt.

De producten (implementatiehandreiking en modelgetrouwheidschaal) zijn het resultaat van het tweejarige onderzoek ‘Naar een brede toepassing van WRAP in Nederland’. En is mogelijk gemaakt met een subsidie van het AGIS innovatiefonds. De handreiking en de schaal helpen om WRAP op een verantwoorde manier breder in Nederland toe te passen.

“WRAP wordt steeds breder toegepast: niet alleen meer bij ggz-instellingen, maar ook bij herstelacademies, onderwijsinstellingen en buurthuizen. Er bestond in Nederland nog geen handreiking en schaal voor een succesvolle en modelgetrouwe implementatie van WRAP binnen organisaties en instellingen”, aldus Ankie Lempens onderzoeker bij het Trimbos-instituut.

De kracht van WRAP

Steeds meer organisaties en instellingen ontdekken de kracht van WRAP: het Wellness Recovery Action Plan. WRAP – Wellness Recovery Action Plan – is een laagdrempelig instrument voor zelfhulp dat iedereen vanuit het eigen perspectief kan benutten om herstel van welbevinden te ondersteunen. Het is een laagdrempelige training die door ervaringsdeskundigen wordt begeleid. Het programma van WRAP bestaat uit:

  • vijf sleutelbegrippen, de kernwaarden hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun
  • de ‘gereedschapskoffer voor een goed gevoel’
  • zes actieplannen en een aantal herstelthema’s

Evidence based

De methodiek is in de jaren 90 in de VS ontwikkeld en daar erkend als evidence based. WRAP werd zo’n tien jaar geleden in Nederland geïntroduceerd. Hier zijn inmiddels vierhonderd trainers in de methodiek opgeleid en wordt WRAP landelijk in zo’n twintig instellingen aangeboden. Onder andere bij herstelacademies, ggz-instellingen, RIBW’s en sociale wijkteams. WRAP is sinds 2015 opgenomen in de Databank Erkenningscommissie Langdurige Ggz en geniet in steeds bredere kring belangstelling.

Modelgetrouwheidsschaal

De Handreiking Implementatie van WRAP biedt houvast om WRAP modelgetrouw breed beschikbaar te maken in de organisatie. Voor cliënten om eigen herstel te ondersteunen, maar ook voor werknemers die eigen welbevinden willen ondersteunen. Hiermee kunnen organisaties nagaan wat er nodig is als ze de verbreding van WRAP ter hand willen nemen. Met de modelgetrouwheidsschaal WRAP kunnen organisaties dit proces van implementatie en de kwaliteit van het aanbod van WRAP toetsen. De producten zijn ontwikkeld op basis van literatuur, actieonderzoek en interviews met experts in binnen en buitenland.

WRAP van ggz tot sociaal domein

Doel van beide producten is bij te dragen aan een brede(re) beschikbaarheid van WRAP, zowel binnen de zorg als in het sociaal domein. Organisaties kunnen met deze schaal zicht krijgen en houden op de beschikbaarheid, de kwaliteit en het proces van verbreding van WRAP. Om de eigen implementatie en uitvoering tegen het licht te houden en de ontwikkeling hierin door de tijd heen te volgen. De implementatiehandreiking en modelgetrouwheidschaal zijn vrij te downloaden op de site van Trimbos-instituut en van Kenniscentrum Phrenos.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met financiering van AGIS Innovatiefonds, uitgevoerd door Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met Enik Recovery College (Lister), GGZ Noord-Holland-Noord, GGz Breburg, HVO Querido, Pameijer en RIBW Arnhem Veluwe Vallei.

Ankie Lempens
Senior projectmedewerker Zorg & Participatie