Nieuws |

Weten wat werkt: jongeren en alcohol en roken

Weten wat werkt: jongeren en alcohol en roken

Wat werkt bij het voorkómen van problematisch alcoholgebruik en roken bij jongeren? Werkt het om de verkooppunten van tabak en alcohol te verminderen? Werkt het om in te zetten op preventieve interventies via school? Ja, dat werkt! De nieuwe Wat werkt dossiers van het RIVM en Trimbos-instituut bieden beleidsmedewerkers, gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers wetenschappelijke kennis over wat werkt én wat niet werkt in hun stad, wijk, buurt of dorp.

De Wat Werkt dossiers geven ook praktische handvatten om zelf effectief aan de slag te gaan. Het kiezen voor een integrale aanpak, vergroot daarbij de kans op positieve resultaten.

Vandaag is het congres “Samen werken aan een gezonder Nederland” van NL Vitaal 2019 en het Nationaal Preventieakkoord. Tijdens deze bijeenkomst worden kennis en ervaringen gedeeld om de afspraken van het Nationaal Preventieakkoord gericht op jongeren, om te zetten in concrete acties en maatregelen. Inspanningen die ervoor zorgen dat de jeugd opgroeit in een gezonde omgeving waar gezond leven gewoon is. De Wat werkt dossiers van het RIVM en Trimbos-instituut sluiten hier naadloos op aan en helpen om lokaal de afspraken uit het Preventieakkoord concreet om te zetten in activiteiten die werken.

Weet wat werkt én wat niet

In de Wat werkt dossiers Jongeren en alcohol en Jongeren en roken staan maatregelen die bijdragen aan een gezonde omgeving, waarin jongeren niet gaan roken en bewust omgaan met alcohol. Zoals een rookvrije binnen- en buiten omgeving en het beperken van het aantal verkooppunten van alcohol. Het is net zo waardevol om te weten wat niet werkt. Voorbeelden zijn vaardigheden trainen om ‘nee’ te zeggen tegen roken bij jongeren van 15,5 jaar en ouder en om bij jongeren van 11-13 jaar in te zetten op weerbaarheid tegen groepsdruk en peereducatie om alcoholgebruik te voorkomen.

Integrale aanpak voor beleidsadviseurs, GGD-en en preventieprofessionals

De Wat werkt dossiers helpen beleidsadviseurs en gezondheidsbevorderaars, bijvoorbeeld werkzaam bij gemeente of GGD, om alcoholgebruik effectief te verminderen en roken bij jongeren te voorkomen. Alcohol- en rookpreventie bij jongeren vraagt om een integrale aanpak. In die aanpak werkt u samen met verschillende domeinen aan gezonde inwoners in een gezonde omgeving. Naast kennis en maatregelen bieden de dossiers daarvoor praktische handvatten.

Meer weten?

De Wat werkt dossiers Jongeren en alcohol en Jongeren en roken staan op www.loketgezondleven.nl/wat-werkt-dossiers. Daar vindt u overigens ook het Wat werkt dossier Ouderen en alcohol.

AF1667 Rookpreventie bij jongeren. Effectieve interventies en andere mogelijkheden voor preventie van roken bij jongeren.

AF1670 Alcoholpreventie bij jongeren en jongvolwassenen. Effectieve interventies en andere mogelijkheden voor preventie van alcoholgebruik bij jongeren en jongvolwassenen (11-24 jaar)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)