Nieuws |

Welzijn op Recept helpt bij psychosociale problemen

Welzijn op Recept helpt bij psychosociale problemen

Mensen die met psychosociale problemen bij de huisarts komen hebben niet altijd medische of psychologische hulp nodig. Bij Welzijn op Recept verwijst de huisarts of praktijkondersteuner naar een welzijnsarrangement van een welzijnsorganisatie of van de informele zorg. Welzijn op Recept is een effectieve methode die laagdrempelig het welbevinden van mensen kan versterken.

Waarom Welzijn op Recept

De huisarts wordt regelmatig bezocht door mensen die kampen met psychosociale problemen zoals sombere gevoelens, angst, vermoeidheid en piekeren. Deze zijn vaak het gevolg van ingrijpende gebeurtenissen zoals verlies van werk, relatieproblemen, zieke partner, etc. Patiënten van huisartsen met chronische aandoeningen, psychische problematiek, eenzaamheid en vermindert welbevinden vinden door Welzijn op Recept de weg naar het welzijnsaanbod in de wijk. Een goede match met een welzijnsactiviteit kan leiden tot meer maatschappelijke participatie en een zinvolle dagbesteding. Dit heeft weer een positief effect op het (gevoel van) gezondheid.

Onderzoek en effectiviteit

Diverse onderzoeken tonen positieve effecten voor cliënten, zoals een toename van welbevinden en eigen-effectiviteit, een afname van stress en angstgevoelens, het verminderen van sociale uitsluiting en van zorgconsumptie.

Gemeenten positief over Welzijn op Recept

De gemeenten die ervaring hebben met Welzijn op Recept zijn er positief over. In de toekomst wordt Welzijn op Recept verder geïmplementeerd bij gemeenten en wordt de effectiviteit nader onderzocht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de factoren die de match tussen de bewoner en welzijnsactiviteit beïnvloeden? In bijgaande publicatie kunt u daar meer over lezen.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)