Welke behandeling heeft uw voorkeur bij angst of depressie?

Welke behandeling heeft uw voorkeur bij angst of depressie?

Wij zoeken mensen tussen de 18 en 65 jaar met depressieve klachten of met angstklachten die voor deze klachten worden behandeld of er in de afgelopen 12 maanden voor werden behandeld. Wij vragen deelnemers naar hun persoonlijke voorkeur voor behandeling.

Veel mensen met angst- of depressieklachten vragen geen zorg of wachten met het zoeken van hulp. Daarnaast geeft behandeling niet altijd het gewenste effect voor mensen die wel hulp zoeken.

Door de voorkeur op het gebied van behandeling te onderzoeken leren we wat patiënten belangrijk vinden. Hiermee kan de zorg verder worden verbeterd, want door beter aan te sluiten bij de voorkeuren van de patiënt, hebben behandelingen mogelijk meer effect.

Wat houdt uw deelname in?

Dit onderzoek bestaat uit een vragenlijst met 20 vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. In deze vragenlijst vragen wij u een keuze te maken tussen verschillende behandelingen. Voor deelname aan dit onderzoek staat een kleine vergoeding van 5 euro.

Deelnemen?

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Vul dan de vragenlijst in voor:

Depressieve klachten: https://surveys.trimbos.nl/index.php/272299?lang=nl

Angstklachten: https://surveys.trimbos.nl/index.php/782159?lang=nl

Contactgegevens onderzoeker

Depressie:
Amber Geomini
ageomini@trimbos.nl

Angst:
Jule van Voorthuijsen
jvoorthuijsen@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)