Nieuws |

Wekelijks overzicht coronamonitors alcohol, drugs en tabak

Wekelijks overzicht coronamonitors alcohol

Welke monitors zijn er sinds het begin van de coronamaatregelen op het gebruik van alcohol, drugs, en tabak uitgevoerd en door wie? En wat zijn de belangrijkste uitkomsten? In een wekelijks geactualiseerd overzicht bundelen we de verschillende monitors plus de belangrijkste resultaten.

Ieder jaar wordt er een nieuw Jaarbericht van de Nationale Drug Monitor (NDM) gepubliceerd met de stand van zaken in de trends rondom het gebruik van alcohol, drugs, en tabak. In het eerste kwartaal van 2020 werd al snel duidelijk dat de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus ingrijpende maatschappelijke gevolgen zouden hebben, waarvan de enorme consequenties nog steeds niet in hun volle omvang zijn te overzien. Er werd en wordt veel onderzocht, maar hoe verhouden al die monitors zich tot elkaar, en tot de monitors naar de effecten van de coronamaatregelen op het welzijn, de geestelijke gezondheid, en de leefstijl van de Nederlanders?

Het Trimbos-instituut heeft een overzicht gemaakt van de monitors die wij tot nu toe zijn tegengekomen. In veel gevallen wordt een monitor uitgevoerd door meerdere onderzoeksinstellingen. In het overzicht, dat wekelijks wordt geactualiseerd, zijn de monitors op alfabetische volgorde geplaatst van de penvoerende instelling. Voor elke monitor wordt vermeld in welke periode er werd gemonitord en op welke doelgroep de monitor betrekking heeft.

Download het overzicht (pdf)

Meer of minder alcohol en drugsgebruik?

Er zijn indicaties dat sommige mensen door de coronamaatregelen minder alcohol zijn gaan drinken, minder zijn gaan roken en minder drugs zijn gaan gebruiken. Enerzijds kan dit verklaard worden door het zoeken van een meer gezonde leefstijl, anderzijds door het wegvallen van de sociale gelegenheden waarbinnen het gebruik van alcohol, drugs, en tabak plaatsvond vóór het ingaan van de lockdown. Het verbaast echter niet dat er daarnaast ook mensen zijn die, met name door de coronastress, méér zijn gaan gebruiken. Hoe het totaalbeeld hierover eruit ziet, is tot op het heden nog niet helemaal duidelijk geworden. Daarover hopen wij meer te kunnen zeggen in het volgende NDM Jaarbericht.

Informatie gemist?

Ontbreekt een monitor of andere informatie? Stuur dan een mail naar Guus Cruts.

Meer over dit thema

Guus Cruts
Projectmedewerker Drugs