Nieuws |

Vrouwen roken vaker rondom de zwangerschap als hun partner ook rookt

Vrouwen roken vaker rondom de zwangerschap als hun partner ook rookt

Vrouwen met een rokende partner, roken vaker voor, tijdens en na de zwangerschap. Zorgverleners zouden daarom ook het rookgedrag van de partner moeten bespreken. Deze conclusie en aanbeveling zijn gebaseerd op de resultaten van een onderzoek naar het roken van vrouwen rondom de zwangerschap.

Resultaten uit dit onderzoek laten zien dat vrouwen die vóór de zwangerschap rookten bijna 7 keer vaker een partner hadden die ook vóór de zwangerschap rookte dan vrouwen die niet vóór de zwangerschap rookten. Ook hadden vrouwen die succesvol gestopt waren met roken tijdens de zwangerschap maar na de zwangerschap weer begonnen met roken, 2 keer zo vaak een partner die na de zwangerschap rookte dan vrouwen die niet terugvielen.

Naast de rookstatus van de partner blijkt ook het opleidingsniveau en ander middelengebruik van vrouwen sterk samen te hangen met het rookgedrag van vrouwen vóór en tijdens de zwangerschap.

Partner motiveren (blijvend) te stoppen

De onderzoekers stellen dat het belangrijk is dat partners van vrouwen al vóór de zwangerschap stoppen met roken en ook tijdens of na de zwangerschap niet weer opnieuw gaan roken. Zorgverleners kunnen hierin een belangrijke rol spelen door niet alleen vóór, tijdens en na de zwangerschap aandacht te besteden aan het rookgedrag van de (zwangere) vrouwen, maar ook de partners tijdens deze momenten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en effectieve stoppen-met-roken begeleiding aan te bieden.

Meer aandacht voor partners in stoppen-met-roken materialen

De Taskforce Rookvrije Start is een samenwerking tussen alle beroepsgroepen in de geboortezorg en bevordert multidisciplinaire zorg op het gebied van (stoppen met) roken. Op de website van de Taskforce Rookvrije Start staan al verschillende materialen (waaronder een e-learning) die zorgverleners kunnen gebruiken om stoppen met roken te bespreken met (aanstaande) ouders.

Ook kunnen zorgverleners ouders op een makkelijke en snelle manier doorverwijzen naar de effectieve telefonische stoppen-met-roken coaching Rookvrije Ouders. Op basis van bovenstaande resultaten pleiten de onderzoekers ervoor dat in deze materialen meer aandacht komt voor de rol van partners. Tevens zouden er nieuwe effectieve stoppen-met-roken interventies ontwikkeld en onderzocht moeten worden die zorgverleners kunnen inzetten om partners vóór, tijdens en na de zwangerschap rookvrij te laten worden.

Monitor Middelengebruik en Zwangerschap

De resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap die het Trimbos-instituut in 2016 heeft uitgevoerd. In totaal deed een representatieve steekproef van 1858 moeders met dit onderzoek mee. Eind 2018 is de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap voor de tweede keer uitgevoerd. Nieuwe prevalentiecijfers over het middelengebruik van vrouwen rondom de zwangerschap worden in de zomer van 2019 verwacht.

Terug naar de website van Rookvrije Start >

Meer over dit thema