Taskforce Rookvrije Start

De Taskforce Rookvrije Start is een samenwerking tussen 9 beroepsverenigingen in de (geboorte)zorg. Samen met VWS, ZonMW, CPZ en Trimbos-instituut stimuleert de Taskforce zorgprofessionals om stoppen met roken met (aanstaande) ouders bespreekbaar te maken.

De ambitie van de TF is dat geen enkele (aanstaande) ouder meer rookt: dat ouders stoppen met roken voor de eerste zwangerschap en dat zij niet opnieuw beginnen met roken na de bevalling. De Taskforce werkt hiervoor samen met inmiddels ruim 400 gedreven ambassadeurs die het onderwerp binnen en buiten de eigen organisatie agenderen.

De Taskforce heeft initiatief genomen tot de ontwikkeling van diverse materialen, zoals de e-learning Rookvrije Start en de nieuwe landelijke richtlijn over stoppen met roken tijdens de zwangerschap. Verder heeft de Taskforce een netwerk ontwikkeld voor betrokken zorgverleners die als ambassadeurs vertegenwoordigd zijn. Dit netwerk wordt ondersteund met een platform, website, nieuwsbrieven en conferenties.

Kijk voor meer informatie over de Taskforce Rookvrije Start op www.rokeninfo.nl/rookvrijestart,