YouTube-vloggers moedigen gezond gedrag aan bij jongeren

YouTube-vloggers moedigen gezond gedrag aan bij jongeren

GGD Regio Utrecht, het Trimbos-instituut en RadarAdvies onderzoeken hoe vlogs ingezet kunnen worden als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren. Dit gezamenlijke project is gesubsidieerd door ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

Het project bestaat uit 3 fases: een strategische verkenning, praktijkonderzoek en implementatie.

Update 22 november 2018: Alle vlogs online

Inmiddels zijn alle vlogs online:

Ellis in JoetoepLand

Steven

Tieners

(vervolg oorspronkelijk bericht)

Strategische verkenning

Aan de hand van internationale literatuur is geïnventariseerd wat bekend is over gedragsbeïnvloeding van jongeren door middel van vlogs. Ook zijn er interviews gehouden met deskundigen en experts over de mogelijke invloed van vlogs op de gezonde leefstijl van jongeren. Hiervoor is onder andere gesproken met hoogleraren op het gebied van media, communicatie en opvoeding, Stichting Soa Aids Nederland en Stichting Durf Te Vragen. De input van deze strategische verkenning is gebruikt voor het praktijkonderzoek.

Praktijkonderzoek

In september en oktober worden er door drie bekende vloggers in totaal negen vlogs gemaakt. De vloggers die zich aan ons project gecommitteerd hebben zijn: Steven Vegter, EllisInJoetoepLand en het kanaal Tieners. De vlogs die ze maken gaan onder andere over soa’s, onzekerheid, telefoon/social media verslaving en depressie. De vlogs worden ingezet om jongeren bewust te maken van hun eigen gezondheid en gezond gedrag te stimuleren.

De vlogs worden tijdens groepsgesprekken samen met jongeren van 12 -16 jaar geanalyseerd. Tijdens interactieve werkvormen wordt besproken wat wel en niet werkt in de vlogs en hoe dat komt. Daarnaast vindt er online monitoring en analyse van de vlogs plaats. 

Methodiek voor gezondheidszorg 

In de laatste fase van het project is een handzame methodiek ontwikkeld die toepasbaar is in het werkveld van jeugdgezondheidszorg in Nederland: een stappenplan voor de inzet van video’s voor gezondheidsboodschappen. Deze methodiek is samen met jeugdverpleegkundigen ontwikkeld en wordt verspreid onder JGZ-organisaties.

Meer over dit thema