Troonrede biedt aanknopingspunten voor Preventieakkoord GGZ

Troonrede biedt aanknopingspunten voor Preventieakkoord GGZ

De oproep in de Troonrede van Prinsjesdag 2018 om brede coalities te vormen, is een mooi aanknopingspunt voor een vierde Preventieakkoord, namelijk een akkoord op de GGZ.

Rode draad in de Troonrede van Prinsjesdag 2018 zijn de plannen van de regering hoe “ons sterke land nog beter te maken”. En dat we dit vooral samen moeten doen. De regering wil dat meer mensen in hun portemonnee voelen dat het weer beter gaat. Het Trimbos-instituut wil dat het beter gaat met (de geestelijke gezondheid van) mensen zelf.

Vierde Preventieakkoord: GGZ

Inmiddels besteden we 25 procent van onze collectieve uitgaven aan gezondheidszorg. Een steeds groter deel daarvan gaat naar psychische zorgkosten. Volgens de recente toekomstverkenning van de gezondheidszorg (VTV2018), klimmen psychische stoornissen van de vierde naar de derde plek op de lijst van aandoeningen met de hoogste ziektelast.

De jaarlijkse zorgkosten van psychische aandoeningen bedragen nu zo’n 8 miljard euro. Dit is 3 miljard euro meer dan in 2003. 1,6 miljard euro daarvan wordt besteed aan depressiebehandeling (cijfers 2015, nog exclusief dementie en verstandelijke beperkingen). Depressie is overigens ook de aandoening met de hoogste jaarlijkse verzuimkosten.

De preventieakkoorden die VWS nu wil sluiten met maatschappelijke partijen, zijn een belangrijk instrument om de ziektelast te beperken en de stijgende kosten te beteugelen. De oproep in de Troonrede om brede coalities te vormen, is een mooi aanknopingspunt voor een vierde Preventieakkoord, namelijk een Preventieakkoord op de GGZ.

Een sterk land nog sterker maken kan wat het Trimbos-instituut betreft alleen als er naast aandacht voor welvaart ook voldoende aandacht is voor het geestelijk welzijn van mensen.

Links

In haar policy-brief van eind augustus pleit ook de WRR voor verkenning van psychische gezondheid als nieuwe en urgente prioriteit, naast de drie bekende speerpunten die de oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast in Nederland: roken, alcohol en overgewicht, waarvoor al een preventie akkoord in de maak is.

GGZ-NL pleitte in mei van dit jaar voor een preventieprogramma gericht op psychische aandoeningen voor jeugd van 0-25 jaar.

 

Depressiepreventie is kosteneffectief

Onderzoek laat zien dat depressiepreventie zowel effectief als kosteneffectief is. Krijgt iemand als depressiepreventie ‘minimaal begeleide zelfhulp’? Dan blijkt deze zelfs kostenbesparend als u naast de zorgkosten ook de effecten op arbeidsproductiviteit beschouwt.

Meer info