Trimbos-instituut steunt de actie ‘Schizofrenie bestaat niet!’

Trimbos-instituut steunt de actie ‘Schizofrenie bestaat niet!’

Op 7 maart start onder leiding van psychiater Jim van Os een nieuwe actie tegen de diagnose schizofrenie. In NRC Handelsblad verschijnt op die dag een opiniestuk van zijn hand. Ook wordt een speciale website gelanceerd. Het Trimbos-instituut ondersteunt deze actie van harte.

Van Os wil de komende vijf jaar samen met ervaringsdeskundigen en andere partijen zowel de term schizofrenie uitbannen als de klassieke behandeling van alle klachten die nu onder deze noemer vallen.

Herstel
Schizofrenie is een wanhopig makende diagnose. Terwijl al langer bekend is dat vier van de vijf mensen met een psychose gewoon herstelt of ermee leert leven. Omdat een psychose meestal een psychische oorzaak heeft, en niet een biomedische, helpen inzicht en therapie de kern van het probleem oplossen. Maar patiënten krijgen dat vaak niet te horen. De diagnose schizofrenie suggereert een somber toekomstperspectief en beperkte mogelijkheden om nog een actieve rol in de maatschappij te kunnen hebben. Ook wordt nog te vaak een klassieke behandeling met anti-psychotica gegeven, terwijl begeleiding naar opleiding of werk achterwege blijft.

Inspirerende voorbeelden
Als één ding duidelijk wordt uit de meer dan 30 korte videointerviews op de website met mensen die hersteld zijn van een psychose, is dat hun leven allesbehalve ‘over’ is en dat zij nog volop meedoen in de maatschappij. Wie de verhalen van Audrey, Bram, Jerry, Guiselaine, Ahmet, Angela en de vele anderen ziet en hoort, wordt geraakt door de vooroordelen waar ze mee te maken kregen en hoe ze daar afstand van hebben genomen.

Handreikingen
Ook verschillende psychiaters en psychologen vertellen een ander verhaal en bieden realistische en hoopvolle informatie over behandeling en herstel van een psychose. De website geeft bovendien allerlei handreikingen aan patiënten en hun omgeving om zelf hun toestand te verbeteren. Ook staat op de site informatie om zelf een weg te kunnen vinden in de ggz en om de juiste behandeling te kunnen vragen.
 
Pamflet
Op 7 maart verschijnt in NRC Handelsblad een opiniestuk bij de lancering op dezelfde dag van de website schizofreniebestaatniet.nl. Rutger Engels, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut, is mede-ondertekenaar van dit stuk.

Vragen
Voor vragen over de site: wboevink@trimbos.nl en redactie@schizofreniebestaatniet.nl en/of Anne Marsman (06-48046781).

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)