Trimbos-instituut is volledig lid van Europees partnerschap EuroHealthNet

EuroHealthNet is het Europese partnerschap voor gezondheid en welbevinden. Zij pleiten voor een complete, gezamenlijke aanpak in de gezondheidszorg en preventie, omdat de huidige initiatieven versnipperd zijn. Sinds juni is het Trimbos-instituut volledig lid van deze Europese partnerschap, want ook wij vinden zo’n gezamenlijke aanpak belangrijk.

EuroHealthNet heeft een groot Europees netwerk van gezondheidsorganisaties en is ervaren in het monitoren, beïnvloeden en analyseren van Europees gezondheidsbeleid. Ze kunnen strategische samenwerkingen organiseren en faciliteren en ondersteunen ook veel initiatieven van hun partners. Hieronder vallen ook Nederlandse partijen, zoals het RIVM, Pharos, het Trimbos-instituut en Universiteit Maastricht.

Samenwerking op verschillende gebieden 

Het Trimbos-instituut gaat zich vooral concentreren op de uitwisseling van kennis en ervaring op de thema’s mentale gezondheid, tabak en alcohol en de invloed van sociale determinanten hierop. De aansluiting bij EuroHealthNet draagt zo bij aan de internationale kennisuitwisseling die voor het werk van het Trimbos-instituut noodzakelijk is. 

Vanuit het programma Tabak organiseert het Trimbos-instituut samen met Santé Publique France al twee jaar een thematische werkgroep over sociale marketing ter preventie van verslaving. EuroHealthNet zorgt voor administratieve ondersteuning, geeft updates over beleidsontwikkelingen en signaleert ook kansen en mogelijkheden voor samenwerking met nieuwe partners en financiering.  

Vanuit thema alcohol heeft Ninette van Hasselt, programmahoofd Alcohol, recent deelgenomen aan een country exchange visit over alcohol, georganiseerd door Santé Publique France en gericht op het delen van uitdagingen van alcoholbeleid en verkennen mogelijkheden voor samenwerking.  

Vanuit het thema mentale gezondheid leveren wij een bijdrage met beleidsadvies rondom mentale gezondheid aan de Europese Commissie en andere Europese stakeholders, waaronder een recent rondetafelgesprek bij de Europese Commissie waar programmahoofd Laura Shields-Zeeman sprak. 

 

“Deel uitmaken van het EuroHealthNet partnerschap biedt een uitstekende kans om in contact te komen met andere organisaties in Europa die zich inzetten voor gelijk kansen op een goede gezondheid en welbevinden. Het is een waardevol netwerk om inzichten op te doen op het snijvlak van beleid, praktijk en onderzoek die ik direct kan gebruiken in mijn werk in Nederland, maar ook om mijn eigen kennis en werk bij te dragen aan het netwerk.”Laura Shields- Zeeman, programmahoofd Mentale gezondheid en preventie, Trimbos-instituut 

 

Afbeelding in header: Laura Shields-Zeeman ontvangt het ‘Certificate of Membership’ tijdens de jaarlijkse EuroHealthNet meeting in Oslo, Noorwegen in Juni 2023. 

 

Meer informatie 

https://eurohealthnet.eu/ 

Laura Shields - Zeeman
Programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie, Trimbos