(Terug)blik op de toekomst van een nieuwe GGZ

(Terug)blik op de toekomst van een nieuwe GGZ

Een inhoudelijk interessante en inspirerende middag. Dat is hoe Trimbos-voorzitter Rutger Engels terugblikt op de Netwerkbijeenkomst Naar een nieuwe GGZ met Wilma Boevink, Marijke van Putten en Jacobine Geel. Voor wie er niet bij was zijn vier korte video’s beschikbaar.

Vanwege het 20-jarig bestaan van het Trimbos-instituut worden dit jaar vier netwerkbijeenkomsten gehouden over actuele maatschappelijke thema’s. Na de bijeenkomst over dementie 23 maart j.l., vond op 6 juli de tweede bijeenkomst plaats onder de titel ‘Naar een nieuwe GGZ’.

Tijdens deze middag in de Hermitage in Amsterdam waren drie spreeksters gevraagd om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar hun toekomstbeeld van passende zorg en wat hiervoor nodig is.

Wilma Boevink, ervaringsdeskundige en senior onderzoeker bij het Trimbos-instituut, ging in op haar eigen ervaringen en waarom ze de lat voor de toekomst heel hoog legt. Ze stelt dat we het biomedische denken in de GGZ los moeten laten. Niet de behandeldoelen moeten leidend zijn, maar de kwaliteit van leven van de persoon met psychische kwetsbaarheid.

Marijke van Putten, psychiater en lid Raad van Bestuur van GGZ Noord Holland Noord, schetste haar ‘big hairy goal’ voor de toekomst van de GGZ, en hoe ze het geld in de GGZ anders zou willen verdelen. Volgens haar is het inzicht er, het geld is er ook, het is nu vooral een kwestie van doen.

Jacobine Geel ging in op wat de eigenlijke bedoeling is van de GGZ: de mens die zorg nodig heeft in staat stellen om zijn of haar leven zoveel mogelijk naar eigen behoefte en wens in te richten met ondersteuning waar nodig.

Bekijk de afzonderlijke video’s via Vimeo:

Meer informatie

Marjan  Heuving

Stuur een bericht aan contactpersoon Marjan Heuving
of bel +31 (0)30 – 2971(138)