Subklinische angstklachten gaan niet vanzelf over

Subklinische angstklachten gaan niet vanzelf over

Ongeveer 1 op de 10 mensen in Nederland heeft last van subklinische angstklachten en bij ruim 4 op de 10 mensen gaan deze klachten niet vanzelf over.

Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in samenwerking met de afdeling psychiatrie van Amsterdam UMC en GGZ inGeest naar het voorkomen en beloop van subklinische angst.

In het onderzoek werden gegevens gebruikt van de tweede en derde metingen van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalig onderzoek naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Voor de huidige studie is uitgegaan van 4528 mensen die aan alle drie de metingen hebben meegedaan.

Voorkomen van subklinische angst-symptomen

Mensen met subklinische angst ervaren wel angstsymptomen, maar hebben geen angststoornis (paniek stoornis, sociale fobie, agorafobie, of gegeneraliseerde angststoornis) op basis van de DSM-IV criteria. Van de respondenten rapporteerde 11 procent subklinische angstklachten en 4 procent een DSM-IV angststoornis.

Beloop

Na drie jaar was 57 procent van de mensen met subklinische klachten opgeknapt. 29 procent had echter nog steeds subklinische klachten en bij 14 procent waren de subklinische angstklachten verergerd tot een angststoornis.

Risicofactoren voor slecht beloop

Risicofactoren voor het behouden of verslechteren van de subklinische angstklachten waren gerelateerd aan kwetsbaarheidsfactoren zoals ouderlijke psychopathologie, andere psychische klachten naast de angstklachten, en verminderd functioneren.

Conclusie

Subklinische angstklachten komen relatief vaak voor in de algemene volwassen bevolking en na drie jaar heeft een substantieel deel van de respondenten nog steeds subklinische angstklachten of zijn de klachten verergerd tot een angststoornis. Risicofactoren zoals verminderd functioneren kunnen mogelijk helpen in het herkennen van deze mensen om (preventieve) behandeling aan te bieden om functionele beperkingen en ziektelast te verminderen.

Meer over dit thema

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Renske Bosman van Amsterdam UMC, Vrije Universiteit, afdeling psychiatrie en GGZ inGeest.

Meer info